h

Nieuws uit 2009

7 oktober 2009

SP-tweede kamerlid Fons Luijben aanwezig bij manifestatie 65 blijft 65 in Hotel Eden

Vandaag 7 oktober heeft de SP-Emmen bij Hotel Eden tijdens de FNV-bijeenkomst aan de voordeur extra actie gevoerd tegen het kabinetsvoornemen om de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken naar 67 jaar. De SP-Emmen was daar met zo'n 10 mensen aanwezig om handtekeningen te vragen en stickers en buttons uit te delen. Het SP-tweedekamerlid Fons Luijben was er speciaal voor naar Emmen gekomen.

Lees verder
24 september 2009

Fractie SP-Emmen vraagt college over aangifte diefstal bomen Schansweg

In het vragenhalfuurtje, voorafgaande aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft Wim Moinat het college gevraagd om opheldering betreffende de illegale boomkap aan de Schansweg. Het kwam de fractie ter oren dat er een getuige is geweest die alles daar heeft gezien en ook heeft gezien waar de gekapte bomen zijn heengegaan als brandhout. Normaal gesproken gaat dat naar de centrale opslag, maar in dit geval is er niet alleen illegaal gekapt, maar ook is dit bezorgd op huisadressen van diverse leidinggevenden van Emco.

Lees verder
23 september 2009

SP-cursus Heel de Mens

Dinsdag avond was de tweede aflevering van de cursus Heel de Mens onder de bezielende leiding van Lian Veenstra. De eerste avond kende al een hele goede opkomst en deze tweede avond was weer prima bevolkt. Het onderwerp van vanavond was Democratie. De voordelen van democratie en de nadelen ervan. Hoe werkt het, hoe werkt het in andere landen. Welke vormen van democratie zijn er, welke mankementen heeft de democratie. Welke democratische vormen en organen hebben we hier lokaal in Emmen. Hoe werkt dat.
Er werd levendig gediscussieerd. Natuurlijk waren we het behoorlijk eens, maar dat is logisch als we allemaal sp-ers zijn. Maar er waren ook wel twistpunten. Dat maakt de discussie alleen maar levendiger. We mogen ons daarnaast verheugen ook weer nieuwe gezichten te hebben gezien. De volgende cursusavond is op 13 oktober om 20:00u. Komt allen. Geef je op bij Wim Moinat op emmen@sp.nl Ieder lid is van harte welkom.

Lees verder
24 augustus 2009

SP-Emmen: Geen lawaaicentrum

Voor het geval u het nog niet wist: Het is uit met de rust. De gemeente Emmen is van plan om het gebied Roswinkel/Emmer-compascuum en Nieuw-Weerdinge om te bouwen tot lawaaigebied. Dat dit gebied momenteel bevolkt wordt door veel beschermde diersoorten, is iets wat door de eurotekens over het hoofd gezien wordt.

Lees verder
25 juni 2009

SP Emmen wil oplossing multiprobleemgezinnen

De SP Emmen gaat een motie indienen die het college verzoekt om een team te formeren die zich bezig gaat houden met multiprobleemgezinnen. Aanleiding hiervoor zijn de zorgen die de SP Emmen heeft bij de gezinsdrama's zoals elders in het land heeft plaatsgevonden. Veel problemen in die gezinnen worden veroorzaakt door multiproblematiek.

Lees verder
24 juni 2009

De SP in Emmen verbaast zich over armoedebeleid.

De landelijke overheid geeft geld voor armoedebeleid. De gemeente Emmen stort dit in de Algemene Middelen in plaats van het direct te besteden aan armoedebestrijding. Zo word er €310.878 door het rijk gestort voor langdurigheidstoeslag. Maar de gemeente Emmen wil slechts €23.640 gebruiken voor dit doel. De rest moet dan maar worden besteed aan “stoeptegels en lantaarnpalen”. Dit geldt klaarblijkelijk voor het geld dat het rijk geeft ten behoeve van het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Ook dit geld blijkt niet geoormerkt en wordt gestort in de algemene middelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier