h

Fractie SP-Emmen vraagt college over aangifte diefstal bomen Schansweg

24 september 2009

Fractie SP-Emmen vraagt college over aangifte diefstal bomen Schansweg

In het vragenhalfuurtje, voorafgaande aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft Wim Moinat het college gevraagd om opheldering betreffende de illegale boomkap aan de Schansweg. Het kwam de fractie ter oren dat er een getuige is geweest die alles daar heeft gezien en ook heeft gezien waar de gekapte bomen zijn heengegaan als brandhout. Normaal gesproken gaat dat naar de centrale opslag, maar in dit geval is er niet alleen illegaal gekapt, maar ook is dit bezorgd op huisadressen van diverse leidinggevenden van Emco.

Hiervan is onlangs door deze getuige officieel aangifte gedaan bij de politie en onderzoek volgt.

De vragen die onze fractievoorzitter heeft gesteld aan het college waren:
Is het college op de hoogte van deze aangifte?
Is het college genegen om onderzoek te doen?
Is het college genegen maatregelen te treffen tegen de desbetreffende en in de aangifte
met namen genoemde Emcomedewerkers die de hele winter gratis hebben gestookt van deze illegale bomenkap?

Het college heeft eind vorig jaar extra geld ter beschikking gesteld aan Emco om aan de Schansweg te snoeien en onderhoud te plegen. Er is iemand geweest die heeft gezien dat daar illegaal gekapt is en dat dit hout gegaan is naar privé adressen in plaats van de centrale opslag waar dit naar toe behoort te gaan. Gemeenschapsgeld is hierdoor achterover gedrukt en er is illegaal gekapt. Het betreft hier zo’n 32 kuub hout.

Natuurlijk beseffen wij als SP-fractie dat de politie het onderzoek doet, maar aangezien het om gemeenschapsgeld gaat denken we dat deze vragen aan het college gerechtvaardigd zijn.
Goed volksvertegenwoordigingsschap verplicht ons om deze kritische vragen aan het college te stellen.

U bent hier