h

Asbest

6 november 2018

SP STELT VRAGEN OVER VERPLICHTE SANERING ASBESTDAKEN

Foto: SP

Onlangs is in de Tweede Kamer het besluit genomen om vanaf 2025 het hebben van asbestdaken voor de eigenaren strafbaar te stellen. De SP fractie in Emmen doet het college het voorstel om te onderzoeken of in samenwerking met provincie en andere Drentse gemeenten deze gigantische saneringsoperatie kan worden uitgevoerd. Ook willen wij dat duidelijk wordt welke steun de houders van asbestdaken, ook de bezitters van kleine schuurtjes met golfplaten van de gemeente kunnen krijgen.

Lees verder
26 oktober 2007

SP Emmen knokt voor thuiszorg

De SP heeft in de vergadering van donderdag 25 oktober kritische vragen gesteld over de ontwikkelingen in de thuiszorg en respectievelijk WMO.

Lees verder
6 april 2006

Leiding EMCO wel erg hardleers

Opnieuw is er door medewerkers van de EMCO-groep tijdens hun werkzaamheden in de groenvoorziening asbest gevonden. Deze keer op de hoek van de Brinkenweg en Oringerbrink in Emmen.

Lees verder
20 december 2005

SP Emmen kraakt asbestonderzoek gemeente

De SP Emmen stelt, dat het asbestonderzoek van de gemeente Emmen ondeugdelijk is. Rick Denkers van de SP Emmen,: "wij hebben naar aanleiding van het eindrapport van de gemeente diverse specialisten geraadpleegd en komen tot de conclusie dat er te veel aan te merken valt op het uitgevoerde onderzoek.""

Lees verder
6 december 2005

Personeel EMCO liep geen risico

Personeel van de EMCO-groep heeft geen gezondheidsrisico's gelopen, door contact met asbestresten tijdens, werkzaamheden bij de Rietlanden in Emmen. Dat antwoordt staatssecretaris Henk van Hoof (sociale zaken en werkgelegenheid) op kamervragen over de vermeende asbestaffaire in Emmen. De Socialistische Partij is verbaasdover dat antwoord.

Lees verder
5 december 2005

SP verbaast over antwoorden staatssecretaris Van Hooff

De Staatssecretaris heeft op de kamer vragen geantwoord van SP 2e kamerleden de Wit en van Velzen. De staatssecretaris geeft aan, dat de EMCO-groep volgens de regels heeft gereageerd op de melding van asbest door haar medewerkers. Hierbij vergeet de staatssecretaris echter, dat er al eerder meldingen (in April en Mei 2005) zijn gedaan die door de verantwoordelijken binnen de EMCO groep volstrekt zijn genegeerd. De directie van de EMCO-groep heeft tegenover diverse journalisten ook toegegeven, dat er al eerder meldingen zijn geweest.

Lees verder
24 november 2005

Hoeveelheid asbest in Rietlanden is nihil

In de aarden wal bij het sportpark in de Emmerwijk Rietlanden is slechts een zeer kleine hoeveelheid asbest gevonden. De aangetroffen hoeveelheid is zo klein dat er aan saneren zelfs niet gedacht hoeft te worden. Dat blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van de gemeente Emmen is verricht na alarmerende berichten van de Emmer SP over asbest op de eerder genoemde locatie.

Lees verder
15 november 2005

Uitslag enquête in de Rietlanden

Hier volgt de uitslag van de op 7 en 8 november gehouden enquête in de buurt van het voetbalveld in de wijk
De Rietlanden.

Lees verder
11 november 2005

SP Emmen blij met voortschrijdend inzicht gemeente Emmen

De SP Emmen heeft de gemeente afgelopen dinsdag erop gewezen, dat zij resultaten naar buiten hebben gebracht van een onderzoek op een verkeerd taluud. Gisteren heeft de gemeente alsnog onderzoek laten doen op het juiste taluud. Wij zijn blij met dit voortschrijdende inzicht van de wethouder.

Lees verder
11 november 2005

Hoeveelheid asbest in woonwijk Rietlanden nihil

De eerste resultaten van het onderzoek naar het asbest in het talud bij het sportpark in de Rietlanden zijn bekend. In de oostelijke wal, tussen de woningen en het sportpark is de hoeveelheid asbest dusdanig dat het niet nodig is actie te ondernemen. Van de andere wal worden de resultaten morgen verwacht, maar het is bijna met zekerheid te zeggen dat ook hier de aangetroffen hoeveelheid ver onder de norm ligt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier