h

Hoeveelheid asbest in woonwijk Rietlanden nihil

11 november 2005

Hoeveelheid asbest in woonwijk Rietlanden nihil

De eerste resultaten van het onderzoek naar het asbest in het talud bij het sportpark in de Rietlanden zijn bekend. In de oostelijke wal, tussen de woningen en het sportpark is de hoeveelheid asbest dusdanig dat het niet nodig is actie te ondernemen. Van de andere wal worden de resultaten morgen verwacht, maar het is bijna met zekerheid te zeggen dat ook hier de aangetroffen hoeveelheid ver onder de norm ligt.

In de erste wal zijn een tweetal mengmonsters genomen. In het ene mengmonster is een hoeveelheid van 1,3 mg per kilogram en in het tweede mengmonster een hoeveelheid van 1,7 milligram per kilogram droge stof aangetroffen. In de wet is voorgeschreven om bij hoeveelheden vanaf 100 milligram per kilogram droge stof maatregelen te nemen. Van een derde wal worden aanstaande maandag monsters genomen. Hiervoor is in principe geen aanleiding, maar het zekere wordt voor het onzekere genomen. Nadat vorige week bekend werd dat er asbest aangetroffen was, zijn de wallen bij het sportpark meteen afgezet. Daarna is de standaard onderzoeksprocedure gestart met eerst visueel onderzoek en daarna het graven van sleuven voor het nemen van grondmonsters. Deze monsters zijn naar een laboratorium gegaan voor onderzoek, waarna vandaag de resultaten bekend werden. In de grond is wel puin aangetroffen, evenals beton en dakpannen. Stukken asbest zijn niet aangetroffen maar wel stukken dakpan die daarmee verward zouden kunnen worden. De drie wallen zijn gemaakt van één partij grond, waardoor in de wallen dezelfde materialen werden aangetroffen.

© Emmen.nu 11-11-2005

U bent hier