h

Atalanta

De SP is tegen het Atalanta-project omdat de financiële onderbouwing aan alle kanten rammelt! Er wordt laconiek gedaan over de risico's en benodigde subsidies komen vanzelf binnen. Althans volgens de voorstanders van dit half miljard kostende project...

De SP is wel positief over de ideeën die ten grondslag lagen aan dit prestigieus plan. We zorgen door deze investering voor meer (langdurige) werkgelegenheid en geven een impuls aan de lokale economie.

Echter, wanneer de subsidies niet (geheel) binnenkomen is er meteen een enorm gat geslagen in de project-begroting. Als er een vertraging in het tijdspad optreedt heeft dit onmiddellijk grote financiële gevolgen. Er
wordt in het plan van aanpak 'gewoon' geen rekening gehouden met tegenvallers! 

Een typisch geval van 'wegkijken' en daar doet de SP niet aan mee!


 

5 april 2019

Besluitvorming Wildlands 28 maart

Foto: SP

Donderdag 28 maart jl heeft de gemeenteraad van Emmen ingestemd met het 'reddingsplan' voor Wildlands! Een ruime meerderheid, maar niet met de instemming van de SP! Lees hieronder onze bijdrage uitgesproken door Marc Kuiper.

Lees verder
22 maart 2019

Wildlands

Foto: SP

Ook het businessplan van Wildlands werd donderdag 21 maart in de commissievergadering besproken. Lees hieronder onze bijdrage....

Lees verder
13 oktober 2011

Nieuwe zoo is gebaseerd op 'drijfzand’


In nauwe samenwerking met de Drentse Ouderen Partij heeft de SP het initiatief genomen om Libema uit te nodigen voor een presentatie over hun visie op de voorgenomen verplaatsing van de dierentuin. Gisteravond (woensdag 12-10-2011) was het dan zover, voor een volle zaal met raadsleden en Statenleden hield dhr. Lips, directeur van Libema zijn presentatie.

Lees verder
4 oktober 2011

De realisatie van DPE Next mag beginnen….wat zal het brengen?

Maandag 3 oktober 2011 zal de geschiedenis ingaan als dag waarop de meerderheid van de gemeenteraad van Emmen definitief besloot om de dierentuin op de Es te realiseren. De SP is niet perse tegen verhuizing van het park maar wil dan wel dat er een stevig financieel fundament staat. Wij hebben dan ook tegen de realisatie gestemd vanwege de vele risico’s die aan deze realisatie kleven.

Lees verder
14 september 2011

SP Emmen eist uitleg van college over mogelijke investeerder in Dierenpark

Volgens het college en de dierentuin in Emmen zijn er niet genoeg private investeerders om mee te betalen aan het 200 miljoen kostende verhuizing van het park.
De SP fractie in Emmen heeft informatie dat er wel degelijk een grote private investeerder is. Libéma uit Rosmalen van oa de Beekse Bergen en de Brabanthallen werd meerdere malen de deur gewezen toen ze aangaven wel te willen participeren. Vanavond eist de SP fractie hierover opheldering.

Lees verder
8 april 2011

ROOD roert zich..

Rood in actie

ROOD laat voor de laatste keer nog eens duidelijk zien dat wij als SP het niet eens zijn met de sloop van de Nijenbrinksflat. De flat is zo goed als leeg.
Er zijn maar een klein aantal bewoners die in het centrum een woonruimte toegewezen hebben gekregen. De rest is verhuist naar andere wijken.

Lees verder
14 januari 2011

Alarmerend rapport Rekenkamer Commissie Emmen

Rundedal

Donderdagavond jongstleden stond in de commissievergadering een rapport over het Rundedal op de agenda, u weet wel, dat grote braakligende terrein naast het tuinbouwgebied in Klazienaveen langs de A37 naar de Duitse grens.

Lees verder
17 december 2010

Tja, en toen was er democratie...


Het extra debat over de informatievoorziening rond het Atalanta project, de problemen en de steunverlening aan het huidige dierenpark en de plannen voor het nieuwe dierenpark op de Es, is donderdag 16 december niet doorgegaan.
Dit debat werd aangevraagd door de fracties van DOP, Wakker Emmen en de SP. We maakten hierbij gebruik van ons recht om een vergadering te organiseren.

Lees verder
17 december 2010

DPE Next?

Afgelopen dinsdag was er een extra commissievergadering met als onderwerp DPE Next. De dierentuin is vrijwel failliet en kan alleen doorgaan na hard ingrijpen in de bedrijfsvoering. Een reorganisatie is inmiddels ingezet na kort maar hevig overleg met de vakbonden en gaat ten koste van vele banen en 'gedachte' zekerheden. Nu moet de gemeenteraad beslissen of en hoe ze wil zorgen dat de dierentuin kan overleven tot de tijd aanbreekt dat ze kunnen verhuizen naar het nieuwe onderkomen op de es. Hoe staat de SP eigenlijk in deze discussie?

Lees verder
22 oktober 2010

College overleeft motie van wantrouwen door DOP en Wakker Emmen.

In een lange raadsvergadering waarin het ging om de al dan niet steunverlening aan het dierenpark Emmen door middel van een overbruggingskrediet van 1,4 miljoen euro heeft de raad zich uiteindelijk uitgesproken voor de hulpverlening.

Lees verder

Pagina's

U bent hier