h

DPE Next?

17 december 2010

DPE Next?

Afgelopen dinsdag was er een extra commissievergadering met als onderwerp DPE Next. De dierentuin is vrijwel failliet en kan alleen doorgaan na hard ingrijpen in de bedrijfsvoering. Een reorganisatie is inmiddels ingezet na kort maar hevig overleg met de vakbonden en gaat ten koste van vele banen en 'gedachte' zekerheden. Nu moet de gemeenteraad beslissen of en hoe ze wil zorgen dat de dierentuin kan overleven tot de tijd aanbreekt dat ze kunnen verhuizen naar het nieuwe onderkomen op de es. Hoe staat de SP eigenlijk in deze discussie?

Op 18 december 2008 is het besluit genomen om te starten met het project Atalanta. Een project dat toen nog het Masterplan Emmen Centrum genoemd werd. Het voorstel behelsde toen de integrale gebiedsontwikkeling “Centrumontwikkeling dierenparktheater Emmen”, bestaande uit locatie Hoofdstraat, Centrum-West en De Verbinding. Dit plan zou uitgevoerd worden door twee partijen, de dierentuin en de gemeente. De SP heeft toen erg lang getwijfeld en in een lange discussie harde eisen gesteld die allemaal werden toegezegd met de opmerking er bij dat dit ook aandachtspunten van het toenmalig college waren. Hierop is de SP toen ook akkoord gegaan met de voortzetting van het project Atalanta.

Die voorwaarden waren onder andere:
- de financiële dekking moet goed op schema zijn.
- Er mogen geen onoplosbare hiaten in de toekomst te verwachten zijn.
- De beloofde manjaren extra werkgelegenheid moet in grote lijnen kloppen.
- Noodzakelijke investeringen lopen geen gevaar en er komen geen lastenverzwaringen voor de burgers ook niet bij eventuele tegenvallers.
- Er dienst serieuze aandacht besteed te worden aan de inzet van SW’ers en WWB’ers, de ontwikkeling van stageplaatsen en de inzet van lokale bedrijven.
- Bij de invulling van eisen voor het theater dient zwaar te worden ingezet op een laagdrempelige toegankelijkheid voor iedere burger van Emmen, zowel qua aanbod als toegangsprijs.

Dit was 2008, hoe anders is de situatie twee jaar later. Een van de hoofdrolspelers is op sterven na dood en de ander zit met de gebakken peren. De SP ziet op dit moment geen heil meer in een voortzetting van het project Atalanta. De onzekerheden (lees risico’s) zijn te groot en wat wel zeker is zijn geldstromen van de gemeente zelf. Subsidies zijn beperkt binnen, soms toegezegd maar vaak absoluut onzeker. Alle nu zekergestelde bijdragen zijn afkomstig van de overheid (gemeente, provincie landelijk etc) maar dit is slechts een deel, een fors gedeelte moet nog komen van andere investeerders en daar is geen enkel zicht op. Het dierenpark heeft ook nog een investering nodig om weer tot een betere bedrijfsvoering te kunnen komen en een voorstel daartoe kwam op tafel in de commissievergadering deze week. Besluitvorming zal plaatsvinden in de raadvergadering van maandag december 2010. De SP is van mening dat die investering niet op basis van het voorgelegde voorstel gegeven moet worden. Niet omdat we de dierentuin niet willen helpen, dat willen we juist wel maar dan wel op een zuivere manier. De strikte koppeling van de investering met het DPE Next (de nieuwe dierentuin op de Es) moet ervan af. Wij willen praten over een reddingsplan om te zorgen dat de dierentuin kan komen tot een fatsoenlijke bedrijfsvoering met een maatschappelijke insteek zodat de gemeente ook nut heeft van de gedane investeringen. In het voorstel nu wordt er alleen gezorgd dat het bedrijf kan doordraaien tot het moment van opgaan in de nieuwe vorm, DPE Next!
In het kort:
- De SP wil stoppen met het totaalproject Atalanta,
- De SP wil wel investeren in het voortbestaan van de dierentuin,
- De SP wil wel investeren in stukken van Atalanta zoals oplossen van knelpunten (Boermarkeweg, Hondsrugweg)

U bent hier