h

Nieuwe zoo is gebaseerd op 'drijfzand’

13 oktober 2011

Nieuwe zoo is gebaseerd op 'drijfzand’


In nauwe samenwerking met de Drentse Ouderen Partij heeft de SP het initiatief genomen om Libema uit te nodigen voor een presentatie over hun visie op de voorgenomen verplaatsing van de dierentuin. Gisteravond (woensdag 12-10-2011) was het dan zover, voor een volle zaal met raadsleden en Statenleden hield dhr. Lips, directeur van Libema zijn presentatie.

Daarin gaf hij klip en klaar aan dat het huidige plan DPE Next gebouwd is op drijfzand! Het is absoluut niet te verwachten dat de beoogde en voor een sluitende begroting broodnodige 1,3 miljoen bezoekers zullen komen en ook nog een entreeprijs tussen de 25 en 30 euro zullen gaan betalen. Hij verduidelijkte dit met de nodige cijfers en praktijkervaringen. En met zijn praktijkervaringen heeft hij ook recht van spreken, Libema is eigenaar van Safaripark Beekse Bergen, Dierenrijk in Nuenen, meer dan twintig attractieparken, vakantieparken en beursgebouwen, kortom geen kleine jongen in de leisurebranche. Bovendien een ronduit gezond bedrijf met een uitstekende balans dit in tegenstelling tot wat onlangs door het Emmer dierenpark werd gezegd.

"Waar begint u nu eigenlijk aan?" dat vroeg directeur Dirk Lips van recreatiebedrijf Libéma zich gisteravond hardop af nadat hij het plan voor het huidige dierenpark had bekritiseerd. Zijn grootste zorg: een beoogd bezoekersaantal van 1,3 miljoen bezoekers. "Dat haal je nooit. En die beoogde entreeprijs van 30 euro? Die gaat echt niemand betalen. U neemt aanzienlijke risico’s."
Uiteraard lanceerde hij een alternatief. In een notendop komt dit op het volgende neer:
Verplaats het park voor 65 miljoen, behoud het huidige concept ("want het is een ’prachtpark’ zoals het is") en houd de kosten van een entreekaartje zo hoog als ze nu zijn. Immers: "Je moet wel met beide beentjes op de grond blijven." Pas als dit idee wordt overwogen, wil Libéma praten over een deelname in het project.

En hiermee is voor de SP bevestigd wat wij al een tijdje dachten en hebben gezegd. Het huidige plan, DPE Next is onrealistisch en onbetaalbaar. Als de gemeente en de dierentuin dit doorzet is er een ontzettend grote kans dat we ons in een niet te overzien debacle storten! De genoemde optie van verplaatsing van het hele park naar de Es-locatie maar op 'geloofwaardige' schaal is voor ons iets dat serieus onderzocht moet worden. Als de gedachtegang van dhr. Lips klopt, en waarom zou dat niet zo zijn gezien de meegebrachte ervaring, is het mogelijk om een zekere top 3 attractie binnen Emmen te houden. Niet in het centrum maar op de Es. Voordeel daarvan is dat dit de verdere invulling van het centrum ('Mensenpark') en toekomstige uitbreidingen van de dierentuin mogelijk maakt.

De SP heeft gezorgd voor een voortgang van de discussie, vrijwel alle partijen waren aanwezig en konden hun vragen stellen, nu is het aan de raad om in december de volgende stap te zetten!
(en aan de provincie (ook aanwezig) om te bepalen op welke voorwaarden zij hun bijdrage al dan niet gaan leveren....)

U bent hier