h

Tja, en toen was er democratie...

17 december 2010

Tja, en toen was er democratie...


Het extra debat over de informatievoorziening rond het Atalanta project, de problemen en de steunverlening aan het huidige dierenpark en de plannen voor het nieuwe dierenpark op de Es, is donderdag 16 december niet doorgegaan.
Dit debat werd aangevraagd door de fracties van DOP, Wakker Emmen en de SP. We maakten hierbij gebruik van ons recht om een vergadering te organiseren.

We hadden ons voorbereid op een discussie die wat ons betreft alleen gericht was op de informatievoorziening en de gelopen procedures. Over de inhoudelijke kant van Atalanta is zeker de afgelopen dagen al voldoende gediscussieerd. Toen de vergadering werd geopend kwam dhr Huttinga (CU) met een ordevoorstel, hij wilde eigenlijk niet vergaderen omdat er al voldoende was gezegd over dit onderwerp. Alle andere partijen vielen hem bij en dus werd door de meerderheid besloten om niet te vergaderen! Uiteraard was de SP het hiermee niet eens want zoals eerder gezegd we wilden het hebben over de informatievoorziening en de procedures en die waren nu net geen onderwerp van gesprek geweest. Maar goed, ook de (rest van de) raad maakte gebruik van hun democratisch recht. Je zou je kunnen afvragen waarom er niet gediscussieerd wou worden, je zou je kunnen afvragen of er dingen niet besproken mochten worden, je zou je zelfs kunnen afvragen of er een onderlinge afspraak is gemaakt......feit is echter dat ook dit dus democratie is!

U bent hier