h

SP verbaast over antwoorden staatssecretaris Van Hooff

5 december 2005

SP verbaast over antwoorden staatssecretaris Van Hooff

De Staatssecretaris heeft op de kamer vragen geantwoord van SP 2e kamerleden de Wit en van Velzen. De staatssecretaris geeft aan, dat de EMCO-groep volgens de regels heeft gereageerd op de melding van asbest door haar medewerkers. Hierbij vergeet de staatssecretaris echter, dat er al eerder meldingen (in April en Mei 2005) zijn gedaan die door de verantwoordelijken binnen de EMCO groep volstrekt zijn genegeerd. De directie van de EMCO-groep heeft tegenover diverse journalisten ook toegegeven, dat er al eerder meldingen zijn geweest.

Voorts zou de EMCO-groep direct na de melding het werk stil gelegd hebben en zou er melding van gedaan zijn bij de gemeente aldus de staatssecretaris. In het programma "4 in het land" (2 november) reageerde wethouder Holman hierop met: "Mij is niet gebleken, dat er enige melding in dit huis is gedaan". De verklaring van de staatssecretaris staat dus haaks op die van de wethouder.

Daarnaast heeft de SP heeft geconstateerd, aan de hand van de verklaringen van een twaalftal medewerkers, dat de medewerkers het werk hebben stilgelegd, en niet zoals de staatssecretaris aangeeft dat dit op last van de directie is gebeurd.

De beantwoording door de staatssecretaris is voor de SP dan ook zeer onbevredigend en zal tot mogelijk nadere kamervragen gaan leiden.

De SP Emmen beschikt nu over een schriftelijke verklaring van een twaalftal werknemers die vertellen, dat zij onder druk van sancties zijn bevolen (minstens 6 tractorvrachten) asbest af te voeren van het talud in de Rietlanden. Zij hadden geen beschermingsmiddelen. Roken, eten, drinken en verdere handelingen vonden plaats zonder hygiƫnische voorzieningen laat staan ter voorkomen van binnen krijgen van asbestvezeltjes. De SP onderzoekt nu het rapport wat door de gemeente naar buiten is gebracht om ook technisch inhoudelijk op de zaak in te kunnen gaan.

U bent hier