h

Uitslag enquête in de Rietlanden

15 november 2005

Uitslag enquête in de Rietlanden

Hier volgt de uitslag van de op 7 en 8 november gehouden enquête in de buurt van het voetbalveld in de wijk
De Rietlanden.

Hoe heeft u vernomen van de aanwezigheid van asbest in het talud?

Via buurt genoten 13
via krant, radio, tv 168
ik wist het niet 102
anders 27

Bij deze vraag waren er enkele dubbele antwoorden en enkele blanco.

Maakt u zich zorgen over dit probleem?

Ja 64,4%
Nee 35,3%

Vindt u dat u voldoende bent voorgelicht over de gevolgen van asbestafval voor de volksgezondheid?

Ja 40,1%
Nee 58,8%

Hier ligt toch nog wat werk voor de overheid om zijn voorlichtings inspanningen te verhogen.

Hebt u behoefte aan een openbare voorlichtingsavond?

Ja 51,4%
Nee 49,2%

Als die komt, komt u dan ook?

Ja 38,4%
Nee 54,2%

Hier lijkt het ons dat een voorlichtingsavond door de gemeente noodzakelijk is.

Totaal ingevuld 277, we hebben zo'n 325 woningen bezocht.

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat honden, die er veel rond snuffelen, meer risco lopen dan mensen omdat ze het asbeststof naar binnen zuigen. Er is iemand die hierover gemeld heeft.

Veel mensen willen dat de asbest verwijderd wordt en dat ook het voetbal veld eens onderzocht gaat worden.

U bent hier