h

SP Emmen kraakt asbestonderzoek gemeente

20 december 2005

SP Emmen kraakt asbestonderzoek gemeente

De SP Emmen stelt, dat het asbestonderzoek van de gemeente Emmen ondeugdelijk is. Rick Denkers van de SP Emmen,: "wij hebben naar aanleiding van het eindrapport van de gemeente diverse specialisten geraadpleegd en komen tot de conclusie dat er te veel aan te merken valt op het uitgevoerde onderzoek.""

In het rapport is niet duidelijk een onderzoekshypothese/strategie benoemd.

  • In het rapport is niet duidelijk een onderzoekshypothese/strategie benoemd.
  • Het onderzoek is uitgevoerd volgens een verouderd voorschrift ( 0-NEN 5707). De nieuwe norm NEN 5707 vanaf mei 2003 hadden toegepast moeten worden.
  • Het onderzoek zou uitgevoerd moeten worden volgens de strategie "kleinschalig onverdachte locatie" 7.4.1 met name omdat tijdens de visuele inspectie van de toplaag geen asbestverdachte materialen zijn aangetoond.
  • Het aantal proefgaten in de oostelijke wal zou volgens tabel 5 van de NEN 5707 tav 700 m2 12 moeten zijn.
  • Er heeft kennelijk een zeving plaatsgevonden. De resultaten van de grotere fracties staan nergens in het rapport vermeld.
  • De resultaten tav locatie 3, noordelijke wal is wel erg summier beschreven.

Beide deskundigen komen met het volgende eindoordeel over het rapport:
"Kortom het rapport geeft te weinig gegevens om een uitspraak te kunnen doen omtrent de verontreinigingssituatie ten aanzien van de onderzochte grondwallen."
"We mogen stellen dat het onderzoek te gehaast en met een gebrek aan zorgvuldigheid is uitgevoerd. Het bevestigd het beeld wat er bij de SP Emmen vanaf de meet af aan is geweest over deze zaak.", aldus Rick Denkers van de SP Emmen.

U bent hier