h

SP STELT VRAGEN OVER VERPLICHTE SANERING ASBESTDAKEN

6 november 2018

SP STELT VRAGEN OVER VERPLICHTE SANERING ASBESTDAKEN

Foto: SP

Onlangs is in de Tweede Kamer het besluit genomen om vanaf 2025 het hebben van asbestdaken voor de eigenaren strafbaar te stellen. De SP fractie in Emmen doet het college het voorstel om te onderzoeken of in samenwerking met provincie en andere Drentse gemeenten deze gigantische saneringsoperatie kan worden uitgevoerd. Ook willen wij dat duidelijk wordt welke steun de houders van asbestdaken, ook de bezitters van kleine schuurtjes met golfplaten van de gemeente kunnen krijgen.

Voor Emmen en vanwege de talrijke ‘oude’ landelijke bouw (kleine boerderijtjes, vele aanbouwsels e.d.) voor inwoners uit heel Drenthe betekent dit een verplichting tot het verwijderen en vervangen van hun asbestdaken. De kosten die daarmee gemoeid gaan zijn aanzienlijk en wij maken ons zorgen over de gezondheidsrisico’s die met name particuliere eigenaren van schuurtjes bij het zelf opruimen van dit asbest zullen kunnen ondervinden.

Overigens vindt de SP de mogelijkheid voor particuliere dakbezitters om daken kleiner dan 35 m2 zelf te mogen verwijderen en vervangen zeer bedenkelijk in het kader van de volksgezondheid. Ook hier zou de overheid de helpende hand moeten bieden.

Vandaar dat de SP fractie de volgende vragen heeft aan het college:

1. Is het college al bekend welk oppervlak aan asbestdaken er zich in totaal in Emmen bevindt? En zo ja, welk deel daarvan zijn particuliere daken kleiner dan 35 m2?
2. Is het college bereid om in het kader van de verplichte asbestsanering van daken de samenwerking te zoeken met provincie en andere gemeenten en nadrukkelijk initiatief te nemen voor het opzetten van een intergemeentelijk asbestsaneringsbedrijf?
3. Is het college ook bereid om met andere gemeenten en provincie te streven naar een eenvormig en duidelijk beleid ten aanzien van de overheidshulp bij sanering van asbestdaken aan de eigenaren?
4. Kan het college ons verder informeren over het proces waaronder deze asbestsaneringsoperatie kan worden uitgevoerd? Is er een soort taskforce asbest ingesteld? Zo nee, gaat dat nog gebeuren?

 

De SP fractie

Marc Kuiper en Wim Moinat

 

U bent hier