h

SP Emmen blij met voortschrijdend inzicht gemeente Emmen

11 november 2005

SP Emmen blij met voortschrijdend inzicht gemeente Emmen

De SP Emmen heeft de gemeente afgelopen dinsdag erop gewezen, dat zij resultaten naar buiten hebben gebracht van een onderzoek op een verkeerd taluud. Gisteren heeft de gemeente alsnog onderzoek laten doen op het juiste taluud. Wij zijn blij met dit voortschrijdende inzicht van de wethouder.

De berichtgeving van vandaag, dat er 'mogelijk dakpannen aangezien zijn voor asbest' is tendentieus en wederom voorbarig. Het definitieve rapport zal volgens de gemeente aankomende dinsdag beschikbaar zijn. Het had ons beter geleken, dat de gemeente pas aankomende dinsdag een reactie had gegeven.

Het SP Milieu-alarmteam heeft 8 jaar ervaring in asbestonderzoek. Zij is op de hoogte van de methodieken en de normen die gehanteerd dienen te worden. De monsters genomen door het SP Milieu-alarmteam zijn onderzocht door een onafhankelijk laboratorium. Hieruit bleek onomstotelijk, dat er asbestplaatmateriaal in het taluud zit. Verwarring met dakpannen is dus uitgesloten.

Citaat van de gemeente Emmen: De Gemeente geeft aan, dat zij een standaard onderzoeksprocedure is gestart met eerst visueel onderzoek en daarna het graven van sleuven voor het nemen van grondmonsters.

De SP Emmen heeft ter plekke geconstateerd, dat er op het bewuste taluud geen sleuven zijn gegraven. Wel zijn sporen aangetroffen van oppervlakkig graafwerk met de hand. Dat staat dus recht tegenover de verklaring van de gemeente.

Het rapport van het eerste onderzoek door het milieu-alarmteam van de SP

U bent hier