h

SP Emmen knokt voor thuiszorg

26 oktober 2007

SP Emmen knokt voor thuiszorg

De SP heeft in de vergadering van donderdag 25 oktober kritische vragen gesteld over de ontwikkelingen in de thuiszorg en respectievelijk WMO.

Met de invoering van de WMO is de thuiszorg in de uitverkoop gedaan.

Vanaf de invoering van de WMO per 1 januari 2007 blijken de meeste Gemeenten vooral de goedkoopste vorm van huishoudelijke verzorging toe te delen,waarvoor alleen zogeheten alphahulpen kunnen worden ingezet. Thuiszorgorganisaties hebben daardoor te kampen met een overschot aan eigen gekwalificeerde medewerkers waardoor er voor velen ontslag is aangevraagd of ontslagen dreigen te worden nu er een omgekeerde verschuiving plaats vind van 80% duurdere zorg naar 80% goedkopere zorg,de gevolgen daarvan zijn dat de kwaliteitszorg achteruit gaat met alle risico’s van dien als blijkt dat er te lichtzinnig geïndiceerd wordt.

Bovendien zien we nu al dat er een grote uitstroom plaats vind van gekwalificeerde medewerkers die wel eens verloren kunnen zijn voor de zorg en ander werk willen gaan doen,hierdoor wordt er veel menselijk kapitaal vernietigd juist nu de vergrijzing sterk gaat toenemen. We constateren ook dat steeds meer mantelzorgers en vrijwilligers tegen hun grenzen aanlopen van wat ze nog aankunnen.

De situatie is nu zo verergerd dat de Drentse ziekenhuizen voor deze week een opnamestop aankondigen. Vandaag vertelt directeur Pieter Windt van het Scheperziekenhuis in het Dagblad van het Noorden dat de problemen zijn ontstaan doordat de thuiszorg geen patiënten meer kan aannemen waardoor nu alle bedden bezet zijn en patiënten voor operaties worden afgebeld,De SP fractie vind het in elk geval een grote schande dat dit gebeurd is.

Vraag 1: Welke acties onderneemt het College om deze noodsituatie van een patiëntenstop aan te gaan pakken?
Vraag 2:Is het College in gesprek met de Thuiszorginstellingen over het behouden van de werkgelegenheid?
Vraag3:En deelt het College de mening van de SP dat de herindicatie alleen op een verantwoorde manier kan gebeuren als er huisbezoek word afgelegd en dit dus niet eventjes telefonisch afgetikt wordt?

Wethouder Henk Jumelet van het CDA is de verantwoordelijke persoon voor de WMO.

Jumelet geeft aan dat de patiëntenstop samenhangt met de AWBZ, maar zegt hierover met het zorgkantoor die de middelen verdeelt in contact te treden hierover aangezien Emmense burgers erdoor worden geraakt. Jumelet zegt regelmatig contact te hebben thuiszorginstellingen en voor zover hem bekend er geen ontslagen vallen daarop hebben we aangegeven dat aangezien thuiszorginstellingen onder de kostprijs werken dat dit toch alle aandacht verdiend. En op de laatste vraag gaf Jumelet aan dat het College bezig is met aanbestedingen voor 3800 huisbezoeken.

PvdA Fractievoorzitter Bouke Arends van de grootste collegepartij (18 zetels van de 39) betichtte de SP van stemmingmakerij inzake het telefonisch aftikken van bezoeken waarop het antwoord van de SP was dat wij ons oprecht bezorgd maken over deze handelswijze.

Boelie Hoekstra raadslid SP.

U bent hier