h

Nieuws uit 2009

24 juni 2009

MELDPUNT EMCO

De SP-Emmen heeft een meldpunt op hun site gemaakt voor mensen die (anoniem) melding willen maken en/of klachten hebben over Emco. Met name personeel kan reageren, maar ook oud-werknemers van Emco. Er is al jaren sprake van wanbeleid. De SP-Emmen komt geluiden toe van intimidaties, belangenverstrengelingen, geld over de balk smijten, onwetmatigheden zoals looninhoudingen, vakantiedagen niet kunnen opnemen, salaris- verlagingen. We hebben zelfs al geluiden gehoord over vriendjespolitiek, liegen en bedriegen, zelfs bedreigingen en mensen er moedwillig uitwerken.

Lees verder
18 juni 2009

Moinat verkozen tot Lijsttrekker SP Emmen

Tijdens de LedenVergadering van de SP-Emmen is de kieslijst samengesteld. Deze avond is Wim Moinat unaniem verkozen tot lijsttrekker. Moinat zit nu al bijna 4 jaar in de gemeenteraad van Emmen.

Lees verder
15 juni 2009

FLYER-ACTIE BIJ EMCO SUCCES

De SP-Emmen heeft samen met het SP Tweede Kamerlid Paul Lempens op maandagmorgen een flyer-actie gehouden bij de poort van Emco. Ook Wim Moinat, fractievoorzitter SP-Emmen was aanwezig. Hierbij werd aan ieder personeelslid een flyer aangeboden met daarop het verzoek aan het personeel om klachten over Emco door te geven aan de SP in Emmen. Vele honderden flyers werden uitgedeeld aan binnenkomend personeel.

Lees verder
10 juni 2009

Schriftelijke vragen over explosieve situatie rond de huisjesmelkers in Emmen

Hier vindt u de schriftelijke vragen die de SP heeft gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
9 juni 2009

SP-Emmen stelt vragen aan de wethouder over kamerbewoners, huisjesmelkers en overlast.

De Hulpdienst van de SP Emmen is verschillende malen benaderd door bewoners die overlast hebben van kamerverhuurbedrijven. De gemeente Emmen heeft voor zover ons bekend geen specifieke regelgeving voor kamerverhuur. Dan gebeurt het dat kamerbewoners worden gehuisvest op te kleine kamertjes die bovendien geen nood voorzieningen hebben in verband met de brandveiligheid. Het ontbreekt aan goede brandblussers en noodtrappen aan de buitenzijde. De elektriciteitsvoorzieningen zijn ook niet aangepast. En daarnaast wordt er overlast ervaren door vuilniszakken die buiten naast de afvalcontainer worden geplaatst. Als er acht personen in één huis wonen, dan zouden er twee containers moeten staan. Dat is vaak niet het geval. Deze vuilniszakken worden dan opengereten door katten, vogels en ratten. Dat geeft rotzooi, maar is ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. Daarnaast verloedert de buurt.

Lees verder
8 juni 2009

TWEEDE KAMERLID PAUL LEMPENS KOMT NAAR EMMEN VOOR EMCO


Ten behoeve van de actie die de SP voert voor EMCO komt Paul Lempens, tweede kamerlid voor de SP, naar Emmen. Maandag 15 juni om 07:00 uur staat hij samen met verschillende kaderleden van SP-Emmen aan de poort van Emco te flyeren, om zo het personeel van Emco op te roepen hun bevindingen door te geven aan de hulpdienst van SP-Emmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier