h

Schriftelijke vragen over explosieve situatie rond de huisjesmelkers in Emmen

10 juni 2009

Schriftelijke vragen over explosieve situatie rond de huisjesmelkers in Emmen

Hier vindt u de schriftelijke vragen die de SP heeft gesteld aan het college van B&W.

Schriftelijke vragen.

Datum en plaats: 08-06-2009, Zwartemeer
Onderwerp: Art. 38 RvO vragen mbt huisjesmelkers en gevolgen.

Het college of de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk dan wel mondeling (in de komende raadsvergadering) te beantwoorden.

De Hulpdienst van de SP Emmen is verschillende malen benaderd door bewoners die overlast hebben van kamerverhuurbedrijven. De gemeente Emmen heeft voor zover ons bekend geen specifieke regelgeving voor kamerverhuur. Dan gebeurt het dat kamerbewoners worden gehuisvest op te kleine kamertjes die bovendien geen noodvoorzieningen hebben in verband met de brandveiligheid. Het ontbreekt aan goede brandblussers en noodtrappen aan de buitenzijde. De elektriciteitsvoorzieningen zijn ook niet aangepast. En daarnaast wordt er overlast ervaren door vuilniszakken die buiten naast de afvalcontainer worden geplaatst. Als er acht personen in één huis wonen, dan zouden er twee containers moeten staan. Dat is vaak niet het geval. Deze vuilniszakken worden dan opengereten door katten, vogels en ratten. Dat geeft rotzooi, maar is ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. Daarnaast verloedert de buurt.

RTV Drenthe zal hier dinsdag 9 juni uitgebreid aandacht aan besteden via het programma Drents Diep. Vandaag stond de volgende tekst te lezen op de site van RTV Drenthe:

DRENTS DIEP - Drents Diep toont dinsdagavond een reportage over de kwalijke activiteiten van huisjesmelkers in de wijk Angelslo in Emmen. RTV Drenthe is onder druk gezet om de reportage niet uit te zenden. Alleen het maken van de reportage zorgt dus al voor veel beroering. De redactie van Drents Diep krijgt faxen waarin een verhuurder dreigt met een schadeclaim van maximaal 1,3 miljoen euro als de uitzending toch doorgaat.

Huurders worden onder druk gezet om hun mond te houden en vragen de omroep schriftelijk alsnog van de reportage af te zien. De huurbazen dreigen met uitzetting als ze wel wat zeggen. En ook omwonenden durven niet te reageren, omdat ze bang zijn voor represailles. In de wijk Angelslo is men niettemin de huisjesmelkers helemaal zat en de gemeente komt nu ook in actie, omdat er te veel mensen in te kleine woningen wonen. Dat levert regelmatig problemen op. Maar hoe groot is het probleem eigenlijk? Het blijft gissen, omdat er geen overzicht is van het aantal huizen dat in bezit is van huisjesmelkers

De SP vraagt het college het volgende:
- Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek betreffende kamerhuisvesting en huisjesmelkers in o.a. Angelslo?
- Is het college op de hoogte van het feit dat diverse bewoners er spuugzat van zijn en dat de situatie dreigt te escaleren?
- Op welke wijze is het college van plan om deze alarmerende situatie te gaan bestrijden?
- Wat vind het college van het verhaal van RTV Drenthe over de bedreigingen en intimidatie door verhuurders?

Met vriendelijke groet,

Wim Moinat
Fractievoorzitter SP Emmen

U bent hier