h

Nieuws uit 2003

22 december 2003

SP voor referendum stadstheater

Donderdag 18-12-2003 is de gemeenteraad van Emmen met 24 tegen 12 stemmen "in principe" akkoord gegaan met de bouw van een nieuw theater en het centrum voor de kunsten CQ. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat het college van B en W het komende voorjaar de financiële gevolgen goed in kaart brengt. Volgens de gemeente bedragen de totale bouwkosten nu ruim 40 miljoen euro. Een gigantisch bedrag waarvan de gemeente nu zelf al aangeeft nog niet te weten hoe dat geld bijeen moet worden gebracht. Hierbij werd wel alvast aangegeven dat de jaarlijkse lasten voor de gemeente hoger zullen uitvallen dan de tot nu toe iedere keer genoemde 1,1 miljoen euro.

Lees verder
22 november 2003

SP trekt aan de bel vanwege kosten renovatie Raadhuis

Tijdens de solidariteitsactie die de SP afdeling Emmen al enkele zaterdagen houdt in de Weiert heeft de SP het publiek gewezen op de exorbitante uitgaven die het college van Burgemeester en Wethouders denkt te moeten maken om een deel van het gemeentehuis te renoveren.

Lees verder
11 november 2003

Algemene beschouwingen 2004

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad heeft de fractievoorzitter van het DOP (Drentse Ouderen Partij) in aansluiting op de eigen beschouwingen, die in hoofdzaak gericht waren op de voorkeur voor het opknappen van de Muzeval boven een nieuw te bouwen theater waarvan de kosten begroot worden op 31 miljoen Euro maar die in werkelijkheid vermoedelijk de 50 miljoen te boven zullen gaan, het contract met Alcides en de nieuwe vervoersvoorzieningen in het kader van de WVG, hoofdpunten uit de Algemene Beschouwing van de SP voorgelezen waarvoor dhr. Schoo nog 3 minuten resteerden.

Lees verder
5 november 2003

Actie tegen sloop

Naar aanleiding van de voorlichtingsavond op 5 november om 19.00 uur in de Schanskuil te Emmerschans roept de SP afdeling Emmen op tot stopzetting van het sloop- en verkoopbeleid van sociale woningbouw.

Lees verder
3 november 2003

Open brief aan Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dames en heren leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanavond gaat u zich voorbereiden op de invoering van de wet werk en bijstand. De gemeente Emmen moet nu zelf inhoud geven aan het uitvoeren van deze wet.

Lees verder
2 november 2003

Actie bij NS station

Uit verontwaardiging over de steeds slechter wordende dienstverlening bij de NS heeft de SP afdeling Emmen op 2 november, de eerste zondag dat het station Emmen gesloten blijft, op elke toegangsdeur van dit station de tekst bevestigd: DICHT? Pak de trein terug van de NS!

Lees verder

Pagina's

U bent hier