h

SP voor referendum stadstheater

22 december 2003

SP voor referendum stadstheater

Donderdag 18-12-2003 is de gemeenteraad van Emmen met 24 tegen 12 stemmen "in principe" akkoord gegaan met de bouw van een nieuw theater en het centrum voor de kunsten CQ. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat het college van B en W het komende voorjaar de financiële gevolgen goed in kaart brengt. Volgens de gemeente bedragen de totale bouwkosten nu ruim 40 miljoen euro. Een gigantisch bedrag waarvan de gemeente nu zelf al aangeeft nog niet te weten hoe dat geld bijeen moet worden gebracht. Hierbij werd wel alvast aangegeven dat de jaarlijkse lasten voor de gemeente hoger zullen uitvallen dan de tot nu toe iedere keer genoemde 1,1 miljoen euro.

De raad heeft nu een principe-akkoord bereikt maar zal pas komend voorjaar de definitieve beslissing nemen. De SP wil het niet laten afhangen van het gezonde verstand van de raad, en vraagt de burgers van de gemeente Emmen om zelf te beslissen waar hun geld aan besteed gaat worden. Knappen we de Muzeval en het CQ op voor een fractie van de genoemde 40 miljoen euro, en houden we dan geld over voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen, buitenbaden en woonomgeving, of geven we het gehele bedrag uit aan nieuwbouw en hopen dat het bedrag deze ene keer wel goed gecalculeerd is.

Daarom geeft de SP afdeling Emmen komende week een eigen krant uit waarin alle voor- en nadelen van nieuwbouw staan. Daarom ook roept de SP iedereen op om de raad duidelijk te maken dat wij met zijn allen niet zitten te wachten op weer een geldverslindend prestigeobject maar dat we een zinvolle besteding wensen van ons zuur verdiende geld. Dit kunnen we doen door aan de gemeenteraad van Emmen te vragen een raadgevend referendum uit te schrijven. Uiteraard zal de gemeenteraad van Emmen wel overtuigd moeten worden van de noodzaak van dit referendum en daarbij is uw verzoek hard nodig! Dus aan iedereen die ook van mening is dat het geld goed besteed moet worden, werk mee aan de oproep tot een referendum, dit kan gemakkelijk door het downloaden van dit formulier.

De bonnen kunt U opsturen aan het secretariaat van de SP Emmen p.a. Mevr. Datema, Laan van het Kwekebos 339, 7823 KH Emmen.

U bent hier