h

Actie tegen sloop

5 november 2003

Actie tegen sloop

Naar aanleiding van de voorlichtingsavond op 5 november om 19.00 uur in de Schanskuil te Emmerschans roept de SP afdeling Emmen op tot stopzetting van het sloop- en verkoopbeleid van sociale woningbouw.

Momenteel is de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning in de sociale sector twee jaar en negen maanden. De SP waarschuwt dat deze wachttijd nog verder oploopt als er nu ook in de Emmerschans tot afbraak en verkoop wordt overgegaan.

Voor aanvang van de voorlichtingsavond in de Schanskuil over de plannen van Wooncom zal het bestuur van de SP aan de bezoekers krantjes uitreiken waarin het huidige huisvestingsbeleid aan de kaak wordt gesteld en 10 eisen aan volkshuisvesting worden geformuleerd. Verder zal zij Wooncom aanspreken op haar verantwoordelijkheid naar de huurders.

U bent hier