h

Nieuws uit 2009

2 november 2009

College neemt voorstellen SP-Emmen over

Tijdens de begrotingsvergadering van 2 november jl. heeft het college twee voorstellen van de SP Emmen met graagte overgenomen. Het gaat om voorstellen om te komen tot een sluitende ketenaanpak op het gebied van minimabeleid waarbij we als gemeente in staat zijn om alle mensen in armoede zoveel mogelijk volledig te bereiken en hen te geven waar ze recht op hebben qua bijzondere bijstand, eindejaarsuitkering, subsidies, enz. Er zijn nog teveel mensen die nog niet weten waar ze recht op hebben waardoor ze geld mislopen.

Lees verder
29 oktober 2009

Lichtvervuiling nu ook opgenomen in gemeentelijke milieuagenda.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 oktober 2009 heeft de SP een amendement ingediend om ook lichtvervuiling op te nemen in de milieuagenda. Dit amendement werd raadsbreed (dwz door alle partijen) ondersteund en dus aangenomen. Door deze toevoeging is het makkelijker om in de nabije toekomst de discussie over lichtvervuiling te gaan voeren in de raad. Lees hieronder onze bijdrage over de milieuagenda en het aangenomen amendement.

Lees verder
28 oktober 2009

Ledenvergadering 9 november

Maandagavond 9 november houden we een speciale Leden Vergadering in De Marke. Het begint om half acht. Het eerste uur zullen we de definitieve kieslijst voorleggen aan de leden van SP-Emmen. Daarna is de avond speciaal bedoeld voor Rood-jongeren.

Lees verder
28 oktober 2009

Speciale jongerenavond voor SP Rood leden.

Tijdens de ledenvergadering op maandag 9 november wordt de kieslijst ter goedkeuring voorgelegd. Daarna zal de avond zijn voor onze nieuw opgerichte Rood groep. Vanuit het landelijk zal Marc Smits bestuurslid van Rood aanwezig zijn en vertellen wat Rood inhoudt en wat men als jongere kan betekenen voor de SP in Emmen en wat de SP kan betekenen voor de jongere.

Lees verder
24 oktober 2009

Emmen heeft een SP ROOD-afdeling

De SP in Emmen heeft vanavond twee SP-jongeren bereid gevonden om zich op te werpen als contactpersoon voor de jongerenorganisatie van de SP in Emmen. Vele andere gemeenten in Nederland hebben zo’n SP-jongerenafdeling. Ook landelijk is er een SP-jongerenafdeling, bekend onder de naam ROOD.

Lees verder
9 oktober 2009

Wat moet er beter aan de Vechtdallijnen?

De provincies staan op het punt een programma van eisen vast te stellen voor de treinverbindingen in Zuid-Oost Drenthe en Noord-Oost Overijssel, de lijnen Zwolle-Emmen en Marienberg-Almelo. De SP vindt het de hoogste tijd dat deze lijnen verbeterd worden. En het is ook de hoogste tijd dat de mening van reizigers daarover mee telt. De provincies Drenthe en Overijssel, Pro-Rail, het OV-bureau, gemeentes en commerciële exploitanten zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de aanbesteding van het vervoer en over de infrastructurele werken die nodig zijn voor een beter spoor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier