h

College neemt voorstellen SP-Emmen over

2 november 2009

College neemt voorstellen SP-Emmen over

Tijdens de begrotingsvergadering van 2 november jl. heeft het college twee voorstellen van de SP Emmen met graagte overgenomen. Het gaat om voorstellen om te komen tot een sluitende ketenaanpak op het gebied van minimabeleid waarbij we als gemeente in staat zijn om alle mensen in armoede zoveel mogelijk volledig te bereiken en hen te geven waar ze recht op hebben qua bijzondere bijstand, eindejaarsuitkering, subsidies, enz. Er zijn nog teveel mensen die nog niet weten waar ze recht op hebben waardoor ze geld mislopen.

De SP wil dat iedereen kan krijgen waar ze recht op hebben. De SP is met die ketenaanpak al maanden bezig, ook in samenwerking met andere partijen om een zo groot mogelijk draagvlak hiervoor te creëren. Vóór de zomer waren we met diverse partijen om de tafel gegaan om dit vorm te geven en nu is het zover. Ook alle credits voor wethouder Evenhuis, hij heeft in de raads vergadering ons voorstel volmondig overgenomen en ook met name de SP genoemd als initiatiefnemer. Dat vinden we heel sportief.Daarnaast is ons voorstel om te komen tot een team die zich bezig gaat houden met multiprobleemgezinnen ook volledig overgenomen. Het college gaf aan veel sympathie te hebben voor deze voorstellen en zal deze ook tot uitvoering brengen. Tevens hebben we het college ook attent gemaakt op de mantelzorgers. Wij vinden dat de mantelzorgers gegarandeerd moeten blijven van goede ondersteuning. Het college erkent deze zorgen en zal haar best doen om de mantelzorg op een goede manier te ondersteunen.

U bent hier