h

De SP in Emmen verbaast zich over armoedebeleid.

24 juni 2009

De SP in Emmen verbaast zich over armoedebeleid.

De landelijke overheid geeft geld voor armoedebeleid. De gemeente Emmen stort dit in de Algemene Middelen in plaats van het direct te besteden aan armoedebestrijding. Zo word er €310.878 door het rijk gestort voor langdurigheidstoeslag. Maar de gemeente Emmen wil slechts €23.640 gebruiken voor dit doel. De rest moet dan maar worden besteed aan “stoeptegels en lantaarnpalen”. Dit geldt klaarblijkelijk voor het geld dat het rijk geeft ten behoeve van het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Ook dit geld blijkt niet geoormerkt en wordt gestort in de algemene middelen.

De SP-Emmen vindt dit van de gekke en heeft twee moties klaarliggen om dit geld te oormerken en te gebruiken voor het juiste doel. Dit geld is bedoeld voor mensen die lijden onder de armoedeval en de recessie. Vele gezinnen hebben enorme moeite om het hoofd boven water te houden. De voedselbanken draaien overuren. Er zijn enorme wachtlijsten voor schuldhulpverlening. Mensen weten vaak niet op welke voorzieningen ze recht hebben, waardoor er heel veel geld op de plank blijft liggen. In andere gemeenten zijn er consulent-ambtenaren aangesteld om deze gezinnen te bezoeken en hen te wijzen waar ze recht op hebben. De SP-Emmen heeft hiervoor ook zo’n voorstel neergelegd bij de andere partijen om te komen tot consulent-ambtenaren. Om zo te zorgen dat de mensen te weten krijgen waar ze recht op hebben en ter voorkoming van verdere) schulden.

Wij mogen niet accepteren dat rijksgeld dat bedoeld is om de armoede te bestrijden terecht komt bij aanleg van voetpaden, rotondes of plantsoenen. De SP zal altijd zijn uiterste best doen om de armoe te bestrijden.

U bent hier