h

SP Emmen wil oplossing multiprobleemgezinnen

25 juni 2009

SP Emmen wil oplossing multiprobleemgezinnen

De SP Emmen gaat een motie indienen die het college verzoekt om een team te formeren die zich bezig gaat houden met multiprobleemgezinnen. Aanleiding hiervoor zijn de zorgen die de SP Emmen heeft bij de gezinsdrama's zoals elders in het land heeft plaatsgevonden. Veel problemen in die gezinnen worden veroorzaakt door multiproblematiek.

Deze problemen, vaak alcoholproblemen, psychiatrische problemen in combinatie met schulden, zijn vaak de oorzaak dat er bijna of geen hulpverlening aangeboden wordt aan deze gezinnen. Wij willen het college vragen om een team te formeren die deze gezinnen bezoekt en begeleid naar de hulpverlening. Ook zal het team overleg voeren met bureau-jeugdzorg, de politie en het RIAGG. Een soortgelijk team bestaat al in de gemeente Zwolle en daar draait het nu al een paar jaar heel erg goed. De leefbaarheid in de wijken in Zwolle is aanzienlijk verbeterd en de overlast die ervaren werd door deze probleemgezinnen verminderde. Dit komt dus niet allen ten goede aan de desbetreffende gezinnen, maar zeker ook aan de omwonenden in deze buurten. De leefbaarheid in deze buurten nam aanzienlijk toe.

U bent hier