h

Nieuws van de afdeling

25 oktober 2003

Demonstratie bij het Zandgat Schanswal

Zaterdag 25 oktober 2003 heeft onze afdeling een demonstratie gehouden tegen de plannen voor bebouwing rondom het "Zandgat van Jansen". Met een fraai spandoek van de hand van onze cartoonist Gerrit Saarloos en leuzen zoals: Hier geen koop of huur, ons Zandgat is Natuur, Hier kopen = Natuur slopen, Zeer geachte Villavinder, dit gaat ten koste van de Vlinder maakten onze leden de standpunten kenbaar en deelden pamfletjes uit.

Lees verder
21 mei 2003

Mans en Dokter weigeren raadszetel terug te geven aan de SP

Tijdens de bijzondere ledenvergadering op 16 mei, waarbij de pers aanwezig was, heeft het bestuur verantwoording afgelegd over zijn mislukte pogingen de heren Mans en Dokter binnen de gelederen te houden. Na een uiteenzetting van de voorzitter over de gebeurtenissen hebben deze raadsleden hun overstap naar BGE kunnen verklaren.

Lees verder
5 mei 2003

Herdenken omdat het moet

Het vieren van onze bevrijding en het herdenken van de slachtoffers die de oorlog 1940-1945 gemaakt heeft, zijn jaarlijks terugkerende gebeurtenissen die nodig zijn om ons besef, dat oorlog allerminst het middel is om geschillen tussen naties te beslechten, wakker te houden.

Lees verder
2 mei 2003

Overhandiging van de oorkonde

De familie Saarloos was blij verrast, dat zij op de dag van de arbeid tot middelpunt gemaakt werden. De oorkonde werd druk bestudeerd om daarna een poging op het internet te ondernemen naar de hiermee officieel geopende website www.gpsaarloos.tomaatnet.nl

Lees verder
1 mei 2003

Hommage aan levend monument van de strijd voor het socialisme

Ter gelegenheid van de dag van de arbeid zal de SP-afdeling Emmen dit jaar (2003) op heel bijzondere wijze hulde brengen aan een van de meest fervente verdedigers van het socialisme in onze gemeente, politiek tekenaar Gerrit Saarloos.

Lees verder
21 maart 2003

Algemene Beschouwing 2003

Als Socialistische Partij laten wij ons in ons denken en doen leiden door een aantal centrale begrippen: de menselijke waardigheid,de gelijkwaardigheid en de solidariteit tussen mensen. Wij proberen daar ook in de plaatselijke politiek vorm en inhoud aan te geven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier