h

De Wet Water en Brood

1 november 2003

De Wet Water en Brood

Zaterdag 1 november heeft onze afdeling met veel succes een heel gezellige actiemiddag gehouden in het winkelcentrum De Weiert. We hebben de mensen geattendeerd op de nieuwe Wet Werk en Bijstand die de SP terecht de Wet Water en Brood noemt omdat er onder de nieuwe wet weinig meer over blijft voor de minima. De informatiebrochure verkocht goed.

Door onze activiteiten kregen we ook veel aanspraak. Ook onderwerpen bezijden het thema werden aangeroerd. Zo beklaagde bijvoorbeeld iemand zich over ongelijk provinciaal beleid: In Friesland wordt het keivietseierenzoeken toegestaan terwijl het in Drenthe verboden is. Maar ook op het thema zelf kregen we bijval.

Zo werd de opluchting uitgesproken dat op het punt van de sollicitatieplicht water in de wijn is gedaan en men hoopte dat de regering er toe gebracht zou kunnen worden op verstandiger punten te bezuinigen dan op mensen. Op 3 en 18 november, als de uitkeringsgerechtigden hun "briefje" moeten inleveren zullen wij de brochure gratis aan deze mensen uitreiken.

Zodra de wet in werking treedt - dat is per 1 januari 2004 - zullen we de uitwerking van deze wet op de voet volgen en ongeveer in de maand maart zullen wij een actiemiddag wijden aan het verzamelen van klachten (die er ongetwijfeld zullen rijzen).

Verder zal onze steunfractie natuurlijk blijven proberen de gemeente te beïnvloeden om in zijn verordeningen zoveel mogelijk voorzieningen aan te brengen die de uitwerking van deze wet verzachten.

Jops Biersteker

U bent hier