h

Demonstratie bij het Zandgat Schanswal

25 oktober 2003

Demonstratie bij het Zandgat Schanswal

Zaterdag 25 oktober 2003 heeft onze afdeling een demonstratie gehouden tegen de plannen voor bebouwing rondom het "Zandgat van Jansen". Met een fraai spandoek van de hand van onze cartoonist Gerrit Saarloos en leuzen zoals: Hier geen koop of huur, ons Zandgat is Natuur, Hier kopen = Natuur slopen, Zeer geachte Villavinder, dit gaat ten koste van de Vlinder maakten onze leden de standpunten kenbaar en deelden pamfletjes uit.

Er kwamen vooral veel bewoners van de Emmerhout op af die voor het merendeel verheugd bleken te zijn over de actie die wij ondernamen. De SP vindt dat dit unieke stukje natuur en de buitengewone fauna die daar floreert, niet aan de bevolking van Emmen onttrokken mag worden ten behoeve van een paar rijke villabouwers.

Al in de zeventiger jaren heeft wethouder Londo de fractie van de PvdA voorgehouden dat de gemeente "nooit en te nimmer" toestemming zou geven rondom het Zandgat te bouwen. Het geldende bestemmingsplan zou er borg voor staan dat er niet gebouwd zou worden. Met deze belofte heeft de raad indertijd ingestemd om deze natuur niet aan het gemeentebezit toe te voegen toen eigenaar Jansen het te koop aanbood.

Ook in de onderhandelingen van de zaakgelastigde van Jansen (dhr. Drost) met de opvolger van wethouder Londo, wethouder Lange, wordt de bestemming aangeduid als agrarisch gebied met behoud van landschappelijk schoon.
Verder heeft de gemeente in 1995 bij het veilen van deze grond expliciet verzekerd dat volgens het geldende bestemmingsplan geen enkele bebouwing is toegestaan. Potentiële kopers zijn daardoor afgehaakt, maar nauwelijks een jaar nadat Roelofs en Haase de grond hadden verworven schijnt het gemeentebestuur het oorspronkelijke bestemmingsplan van 1963 (op grond waarvan eigenaar Jansen destijds geen toestemming kon krijgen om te bouwen) heel anders te willen interpreteren.

Beloften worden geschonden, principes op zij gezet en de natuur legt het loodje bij dit gemeentebestuur. De SP afdeling Emmen zal zich echter ook in de toekomst met hand en tand blijven verzetten tegen vernieling van dit natuurgebied. Zodra er sprake zal zijn van uitgifte van vergunning zal op onze website een model bezwaarschrift hiertegen te vinden zijn die iedere burger van Emmen kan afdrukken en ingevuld en ondertekend aan de gemeente kan sturen. Wij verwachten dat de gemeente dan heel veel bezwaarschriften te verwerken zal krijgen want tijdens deze demonstratie hoorden we al van heel veel mensen dat zij daar gebruik van willen gaan maken.

Vergunning dacht u? Vergeet het maar: de bevolking maakt bezwaar! Wij hopen tenslotte dat al onze acties effect zullen sorteren en dat het gezond verstand en de natuur het pleit zullen winnen.Jops Biersteker, actiecoördinator

U bent hier