h

Nieuws van de afdeling

8 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, wat doet de SP afdeling Emmen?

Een kort historisch overzicht van activiteiten rond het zandgat.

Lees verder
4 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, hoe wordt de natuur beschermd?

Das en Boom, een organisatie die veel ervaring heeft op het gebied van natuurbescherming heeft ons de volgende inlichtingen kunnen verschaffen: Grasmus, Gekraagde Roodstaart, Geelgors en Roodborsttapuit komen voor op de rode lijst. Helaas hebben rode lijsten geen wettelijke status, daar kunnen we geen rechten aan verbinden.

Lees verder
3 augustus 2004

Het Zandgat van Jansen, de stand van zaken juli 2004

Tegen de afgegeven kap- en bouwvergunning zijn bezwaarschriften ingediend door: Stichting Bescherming Zandgat Schanswal, KNNV, Nivon, VBBN, WNF en 90 "natuurlijke personen" waarvan de meesten gebruik hebben gemaakt van het door de SP verspreide bezwaarschrift. Het bezwaarschrift van de Stichting Bescherming Zandgat Schanswal was medeondertekend door 22 personen. Op 12 mei werd een hoorzitting gehouden.

Lees verder
17 juli 2004

Grote actie in Ter Apel

Op 4 juli 2004 is een grote actie georganiseerd door SP afdeling Stadskanaal-Vlagtwedde in samenwerking met Groen Links en vluchtingen werk. Hier volgen wat impressies van deze dag.

Lees verder
17 juli 2004

Steunfractie actief

Van de steunfractie.
De openbare vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en economie van de gemeente Emmen 12 mei 2004. Namens de SP maakt dhr. Hendriks gebruik van het inspreekrecht over het eindverslag commissie Fonds Maatschappelijke Participatie.

Lees verder
16 juli 2004

Hek of muur.....de discussie

Het Internationale Gerechtshof in Den Haag oordeelde vorige week vrijdag (9 juli 2004) dat het veiligheidshek dat Israël tussen haar grondgebied en de Palestijnse gebieden gebouwd heeft niet legitiem is en moet worden afgebroken. Vandaag (15 juli 2004) spreken de Verenigde Naties over de kwestie. Metro beet alvast het spits af met SP-Kamerlid Harry van Bommel ("Die muur moet weg") en schrijver Leon de Winter ("Het is geen muur maar een hek en dat hek moet blijven").

Lees verder

Pagina's

U bent hier