h

Emmenaar voorzitter van landelijke WSW werkgroep

22 mei 2005

Emmenaar voorzitter van landelijke WSW werkgroep

Op zaterdag 21 mei 2005 had de SP een tweede WSW-bijeenkomst georganiseerd. Zo'n 19 personen gaven gehoor aan de uitnodiging. Binnen de SP wordt deze groep bestempeld als "Landelijke Werkgroep WSW". Gespreksleider was Jeroen, redactiemedewerker van de Staatscourant.

Jan de Wit, SP-fractielid Tweede Kamer en diens naaste medewerker Paul Ulenbelt, gaven bij elk agendapunt een toelichting en daarna een samenvatting van de door de Werkgroep ingebrachte thema's. De agendapunten waren:

  • De bezuinigingsplannen van het Kabinet op de WSW.
  • Het rapport van de Arbeidsinspectie over de onveiligheid op de werkvloer bij SW-bedrijven.
  • Work First: de verdringing van de echte WSW-ers door werklozen die via reïntegratietrajecten bij de SW gestald worden.

Vlak voor aanvang van de vergadering werden door de aanwezigen zelf nog wat heikele punten aangedragen:

  • De positie van de Arbeidsinspectie ten aanzien SW-bedrijven.
  • Het functioneren van de Arbo-diensten.
  • Wat betekent het fusiebeleid van SW-bedrijven?
  • Hoe zit het nu eigenlijk met "ontslag bij ziekte"?
  • De modernisering van de WSW.
  • Hoe wordt e.e.a. gefinancierd?
  • Kunnen de Gemeenten een belangrijkere controlerende rol gaan spelen?

De vergadering was gepland tot 15.00 uur die middag, echter dat liep uit tot 15.45 uur. Dat zegt véél over de betrokkenheid van de genodigden m.b.t. de SW, en er werd dan ook volop gediscussieerd over de dringende verbeteringen en hoe die dan gestalte dienen te krijgen. Het voorstel om tot een zelfstandige "SW-belangengroep", onder auspiciën van de SP werd goed ontvangen, maar dat bleek te vroeg om dit tot een feit te maken.

Er werden constructieve voorstellen gedaan door, als zo genoemd mag worden, het forum. Elke vraag werd serieus benaderd en er was veel begrip voor bestaande problemen. Dit leidde ertoe dat Jan de Wit Kamervragen gaat stellen betreffende genoemde punten, want iedereen was het erover eens: ZO KAN HET NIET LANGER!!!

Voorzitter van de groep WSW is geworden: Harm Hendriks.

Met dank aan de SP, Jan Gabriëls


U bent hier