h

Nieuws uit 2010

1 april 2010

Reactie SP op het Bestuursakkoord 2010 - 2014

Een snelle informatie en formatie heeft geleid tot het al eerder voorgestelde college. Niet onze keuze, maar we begrijpen het wel. Nu snel naar het Bestuursakkoord 2010 – 2014, “Samen investeren in toekomst”.

Lees verder
31 maart 2010

SP-Emmen zeer kritisch ten aanzien van CO2 opslag.

De SP in Emmen was aanwezig in Hotel Eden op dinsdagavond 30 maart 2010 bij een door de Provincie georganiseerde avond dat voornamelijk ging over opslag van CO2 in de bodem van Drenthe.

Lees verder
29 maart 2010

Fouten bij de telling ook bij de SP

De gemeente Emmen heeft bij het tellen van de stemmen fouten geconstateerd. Deze fouten hebben niet alleen betrekking op de lokale partijen maar ook zijn er fouten gemaakt bij het tellen van stemmen voor de SP. Hieronder een overzicht met het juiste aantal stemmen per kandidaat:

Lees verder
18 maart 2010

CO2 NEE!!!

De provincie Drenthe heeft gemeend dat het wel goed zou zijn om CO2 op te slaan in de drentse bodem. De SP vind dit een slechte zaak omdat er veel risico's aan verbonden zit. Via de provinciale staten is nu afgedwongen om de mening te vragen van de drentse burgers. Deze informatieavonden zijn niet duidelijk bekend gemaakt aan de burgers omdat de provincie bang is dat er te veel tegenstanders op de openbare avonden af komen. Maar de SP zou de SP niet zijn als we ook op deze openbare avonden duidelijk maken waarom CO2 opslaan in de drentse bodem een zeer slecht idee is. De SP Emmen roept daarom alle Emmenaren op om op 30 maart te komen naar de openbare avond in het Eden hotel te Emmen. De avond begint om 19:15 en zal om 21:15 afgelopen zijn.
Greenpeace enquete
Bron: Greenpeace

Lees verder
11 maart 2010

Afscheid raadsleden

Dinsdagavond 9 maart jl is afscheid genomen van maar liefst 18 raadsleden en de commissieleden. Onder hen ook twee personen van de SP. Boelie Hoekstra nam afscheid na 4 jaar als raadslid te hebben gefunctioneerd en Rob Kalmeijer heeft zich 4 jaar lang ingezet als commissielid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier