h

Open brief aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe

2 april 2010

Open brief aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe

Geacht college,

Op vrijdag 2 april reist u met een delegatie gedeputeerden naar Den Haag om over CO2-opslag te praten. Wij hopen dat het tegengaan van CO2-opslag in de Noordelijke gasvelden de inzet van het gesprek zal zijn. Op de informatieavonden in Meppel, Roden en Emmen werd echter geen duidelijk standpunt tegen CO2 opslag ingenomen door de Drentse gedeputeerden. De SP Drenthe maakt zich daarom ernstige zorgen, in hoeverre er een stap in het proces richting grootschalige CO2 opslag gezet gaat worden buiten de volksvertegenwoordiging om. Is het niet zo dat vrijdag “Wie zwijgt stemt toe” geldt?

De provincie Friesland heeft besloten pas na evaluatie van de proef in Barendrecht een maatschappelijk debat in gang te zetten. Groningen heeft al toegezegd mee te doen aan CO2-opslag. Wat er door de Drentse gedeputeerden wordt ingebracht is onduidelijk.
De uitzending van Zembla (CO2-bom onder Barendrecht) maakte pijnlijk duidelijk dat, ondanks dat de Gemeenteraad en de Provincie wel tegen de CO2-opslag zijn, het er gewoon doorgedrukt wordt. Op grond van de Crisis en Herstelwet is het zelfs niet meer mogelijk om als gemeente bezwaar aan te tekenen. De burgers in Barendrecht blijken de democratische invloed op hun directe leefomgeving volledig te hebben verloren.

Nederland moet, als het aan de huidige ministers ligt, groot exporteur van niet duurzaam opgewekte elektriciteit worden. RWE en NUON kunnen met de vervuilende kolencentrales de energie blijven leveren aan andere landen en de Noordelingen blijven met de rotzooi zitten. Het is geen toeval dat RWE en NUON ons land het beste land vinden voor hun kolencentrales. Wij hebben de gasvelden die nodig zijn om de energieopwekking met niet duurzame fossiele brandstoffen nog decennia lang rendabel te houden. Ook als er vanaf 2012 betaald moet worden voor de CO2 uitstoot via het emissiehandelssysteem.

Het ziet er naar uit dat in het Noorden de burgers en het milieu het gaan verliezen van de machtige kolenboeren. Ze weten zich helaas gesteund door een aantal Haagse partijen die niet eerlijk met hun water voor de dokter (kiezer) durven te komen. Je zou denken dat er al jaren maximale ingezet wordt op schone energieopwekking maar het tegendeel is het geval. Nederland loopt ver achter op andere ons omliggende landen als het gaat om de energietransitie naar schone energie. Economische belangen bepalen, veel meer dan milieu belangen, de huidige Haagse agenda.

Half april komt de minister met de locaties van gasvelden in Noord Nederland die worden aangewezen voor grootschalige CO2-opslag. De grootschalige opslag zal al vanaf 2015 moeten beginnen. Onze provincies staat straks op de kaart met een dodelijk, reukloze en onzichtbare CO2-bom onder de dorpen en steden.
De SP Drenthe roept u als gedeputeerden daarom op om de ministers een reukloos, onzichtbaar, maar niet dodelijk poepie te laten ruiken namens alle ongeruste Noorderlingen.
Geef tegengas en zeg nee tegen CO2 onder de Drentse bodem.

Namens de Drentse SP-fractie
Alie Dekker

U bent hier