h

SP-Emmen zeer kritisch ten aanzien van CO2 opslag.

31 maart 2010

SP-Emmen zeer kritisch ten aanzien van CO2 opslag.

De SP in Emmen was aanwezig in Hotel Eden op dinsdagavond 30 maart 2010 bij een door de Provincie georganiseerde avond dat voornamelijk ging over opslag van CO2 in de bodem van Drenthe.

Al eerder was er vanuit de SP een persbericht verstuurd om voor deze avond veel mensen op te roepen, omdat de oproep van de Provincie wel heel erg laat kwam. Dat deed de SP-Emmen vermoeden dat de Provincie eigenlijk helemaal geen zin had in een grote (kritische) opkomst. Op de avond werd dit natuurlijk glashard ontkend, maar de schijn was tegen hen. Er waren desondanks toch wel zo’n 60 mensen aanwezig. Onze voltallige fractie was er en ook de SP vanuit de Staten van Drenthe was aanwezig. Niet alleen onze kritische vragen werden gesteld, maar ook de vragen van andere aanwezigen waren behoorlijk argwanend. Het panel dat antwoorden probeerde te geven en de presentatie van een bekwame ambtenaar vanuit de Provincie kon niet voorkomen dat de desbetreffende gedeputeerde de juiste antwoorden kon geven op vragen uit de zaal. Veel gedraai en gezaai, veel ontkennen en halve bevestigingen.

Gedeputeerde Klip

De gedeputeerde, mevrouw Klip begon met een inleiding waarbij ze onze kritische woorden vanaf onze site benoemde. Wij als SP-Emmen verheugen ons dat haar belangstelling voor onze site daarmee dus groot is. Onze site wordt aldus serieus gelezen en serieus genomen. Niet alleen door onze leden en onze aanhangers, maar ook door andere partijen en dus ook door Gedeputeerde Staten van Drenthe. Dat geeft maar eens weer dat het belangrijk is dat we een kritische houding moeten hebben op onze site. En daarmee gaan we door.
Voor de pauze kregen we een vrij uitgebreide presentatie. Hierbij werd ingegaan op de eventuele mogelijkheden tot CO2 opslag. De gevaren en de risico’s ten spijt. Daar waar de Provincie Friesland ronduit NEE zegt tegen CO2, gaat onze provincie liever in gesprek met de landelijke overheid. De commissaris van de koningin van Drenthe zag bij zijn Nieuwjaarspraatje wel wat hierin en verder deed hij ook rare uitspreken over ev. kernafvalopslag. Als vertegenwoordiger van Drenthe is dat natuurlijk een lelijke tegenvaller.
Laat vooral duidelijk zijn dat de SP tegen CO2 opslag is. Overal en zeker in Drenthe. Daar waar de Randstad onze energie al jaren en jaren uit de grond trekt en dat wij dan als beloning hun afval mogen opbergen…..
Heel charmant kon de gedeputeerde ons vertellen dat er nog niets was besloten en dat het niet ging om het geld, maar de weerzin van de bevolking van verschillende plaatsen van Drenthe werd onderstreept door het panellid van de Natuur en Milieufederatie. Hij ondervond elke avond weer opnieuw meer weerstand vanuit de zaal en vanuit de bevolking. Telkens kwamen er meer kritische geluiden uit de zaal. Kritische vragen die lang niet altijd goed werden beantwoord. Antwoorden werden gegeven op vragen die niet werden gesteld. De vragen waarop een werkelijk antwoord mocht komen werden ontweken of half beantwoord.
CO2 opslag is niet zonder risico en dat werd beaamd die avond. Het is zwaarder dan lucht en het legt een deken over het landschap als het ontsnapt uit de bodem. Voorbeelden ervan zijn er al. De zuurstof wordt verdrongen en alles wat leeft en wat zuurstof nodig heeft stikt, met uiteindelijk de dood ten gevolge. Geen enkele garantie kon worden gegeven dat deze catastrofe niet zou kunnen gebeuren. Er moet door ons land worden voldaan aan CO2 doelstellingen. Ten koste van alles. Toen het kabinet Balkenende was gevallen werden verschillende zaken controversieel verklaard. Maar de CO2 opslag niet, want koste wat het kost: dat moet doorgaan. En wel in Drenthe. En wel zo snel mogelijk, voordat er een ander kabinet komt. Het wordt ons door de strot gedrukt. En als zodanig heeft de SP in Emmen dit benoemd.
Het bevreemdt ons zeer dat, ondanks dat ook leden van de Partij van de Arbeid aanwezig waren en ondanks dat ze zeggen hiertegen te zijn, dat we van hen uit geen enkel kritisch tegengeluid mogen horen. De PvdA hult zich in stilzwijgen, zoals zo vaak.
De SP is tegen dergelijke CO2 opslag. De gevaren zijn duidelijk. De Drentse ondergrond is niet stabiel. Er zijn vele aardbevinkjes en kleine aardverschuivingen. Hierdoor kan CO2 omhoog komen, met alle gevaren van dien. Mensenlevens lopen gevaar. Dat valt niet uit te sluiten.

Er worden politieke spelletjes gespeeld. Barendrecht leek een optie, maar was dat dus niet. Het was alleen bedoeld als afleidingsmanoeuvre. Als er protest zou komen, ja, dan moet het maar in Drenthe gebeuren. Het rapport aangaande CO2 opslag vermeldde wel de voordelen, maar de nadelen moesten worden geschrapt van overheidswege. De NAM (Shell) houdt vele zaken onder de pet. Er is geen volledige openheid van zaken. Ook de ingehuurde instantie in de vorm van Royal Haskoning om dit CO2 verhaal vorm te geven kon vele vragen niet beantwoorden.
Gedeputeerde Staten van Drenthe lonkt naar de uitspraken van de commissaris van de koningin. Er valt geld te verdienen. Europese subsidies, subsidies van het ministerie van economische zaken. Maar we hebben het hier over Drenthe en over mensen. Niet over geld.
Er werd ons doodleuk uitgelegd dat we als Provincie en als alle gemeenten er niets over te zeggen hebben. Het valt onder de mijnbouwwet. Als Balkenende en zijn restkabinetje het wil, dan gaat het gewoon door. Wat we er ook maar tegen mogen hebben. Ook al is er geen enkel draagvlak onder de bevolking van Drenthe, wanneer het Economische Zaken het wil gaat het gewoon door. Zo is bevestigd door Gedeputeerde Staten.
Friesland was duidelijk: NEE ! Drenthe wil wel erover praten met dit rest-kabinetje. Maar wij willen geen handjeklap. We willen dit niet door onze strot gedrukt krijgen. De SP gaat ervoor om dit verhaal te voorkomen. Geen CO2 in onze grond. Laat Balkenende het maar lekker onder zijn eigen grond stoppen.

CO2 NEE !!!
Een duidelijk NEE

U bent hier