h

Reactie SP op het Bestuursakkoord 2010 - 2014

1 april 2010

Reactie SP op het Bestuursakkoord 2010 - 2014

Een snelle informatie en formatie heeft geleid tot het al eerder voorgestelde college. Niet onze keuze, maar we begrijpen het wel. Nu snel naar het Bestuursakkoord 2010 – 2014, “Samen investeren in toekomst”.

Algemene indruk:
- Het stuk kenmerkt zich door algemeenheden, wat wel specifiek wordt benoemd is vaak al bestaand of al in de raad uitgesproken beleid.

Voorbeeld:
1. Uitrollen Emmen Revisited
2. Hoogste prioriteit Atalanta project
3. Brede school aanpak uitbreiden

10 interessante punten:

1. Correspondentie van burgers wordt tijdig beantwoord.
- Was ook al uitgangspunt maar hier valt inderdaad een hele boel te winnen zeker wanneer ook de elektronische post serieus genomen gaat worden.

2. De promotie van Emmen wordt krachtig voortgezet.
- Een vervolg op de zinloze activiteiten zoals de reclametram en tv serie lijkt ons niet zinvol.

3. Ruimte voor grootschalige detailhandel op bedrijventerrein en perifere locaties.
- Hoe verhoudt dit zich tot de activiteiten rondom de mediamarkt en betekend dit ook dat het verbod op de verkoop van bepaalde producten ter bespreking komt.

4. De zichtbare aanwezigheid van de wijkagent vergroten.
- Voorgaande jaren was hier geen budget voor mogelijk, nu wel?

5. Leerkrachten houden zich vooral bezig met lesgeven.
- Helemaal mee eens maar wat kan de gemeente daaraan doen?

6. Sloop van complexen en huurwoningen is niet mogelijk zonder dat de noodzaak daarvan duidelijk en helder is en wat ervoor in de plaats komt.
- Wat heeft dit standpunt voor invloed op de mogelijke sloop van de Nijenbrinksflat ten behoeve van de Mediamarkt?

7. Huisjesmelkers krijgen geen kans door een verordening op de kamerverhuur.
- Helemaal goed, wel zijn we benieuwd naar de mogelijkheden om dit aan te pakken, hoe vaak dit al niet mogelijk is geweest door het ontbreken van de verordening en op straffe waarvan een huisjesmelker kan worden aangepakt. Ook is de vraag wanneer is iemand huisjesmelker interessant.

8. Geen ondergrondse opslag van chemisch of nucleair afval.
- Klinkt dapper maar we hebben net geleerd dat we daar niks over te zeggen hebben. Wanneer Economische Zaken beslist gaat het toch gebeuren. De SP is overigens wel blij dat dit keihard in het akkoord staat, ieder signaal, zelfs al is het niet meer dan dat, is belangrijk. Wanneer het dan werkelijk om het algemeen belang gaat zet dan gelijk ook opslag van CO2 erbij.

9. Binnen 4 weken is er een schuldhulp traject gestart.
- Betreft dit nu eens een echt traject of alleen nog maar de intake?

10.Uitvoering geven aan een actieplan onderhoud openbaar gebied gericht op verhoging van het kwaliteitsniveau openbaar gebied.
- Gaat dit dan over het inlopen van achterstallig onderhoud en het wegwerken van de winterschade?

Dit is een top 10 geworden maar het had met gemak ook een top 20 of 30 kunnen worden. We missen bijvoorbeeld belangrijke zaken als megastallen en dierenwelzijn. We zullen hier als raad ongetwijfeld nog uitgebreid over in discussie gaan. Al met al is de SP erg benieuwd naar de invulling en uitvoering van dit bestuursakkoord, wij zullen dit kritisch volgen en uiteraard de goede sociale voorstellen steunen.

Naar onze mening is dit akkoord, zelfs voor een akkoord op hoofdlijnen, te vrijblijvend, te algemeen, en geeft te weinig richting. Het voegt in deze vorm niets toe.

U bent hier