h

CO2 NEE!!!

18 maart 2010

CO2 NEE!!!

De provincie Drenthe heeft gemeend dat het wel goed zou zijn om CO2 op te slaan in de drentse bodem. De SP vind dit een slechte zaak omdat er veel risico's aan verbonden zit. Via de provinciale staten is nu afgedwongen om de mening te vragen van de drentse burgers. Deze informatieavonden zijn niet duidelijk bekend gemaakt aan de burgers omdat de provincie bang is dat er te veel tegenstanders op de openbare avonden af komen. Maar de SP zou de SP niet zijn als we ook op deze openbare avonden duidelijk maken waarom CO2 opslaan in de drentse bodem een zeer slecht idee is. De SP Emmen roept daarom alle Emmenaren op om op 30 maart te komen naar de openbare avond in het Eden hotel te Emmen. De avond begint om 19:15 en zal om 21:15 afgelopen zijn.
Greenpeace enquete
Bron: Greenpeace

Het programma van deze avond:

19.15-19.25 Opening
Welkom door dagvoorzitter Jan Willem Wolff
Openingswoord gedeputeerde Tanja Klip-Martin

19.25-19.55 Presentatie
- wat is de ondergrond en wat is er mogelijk?
- wat zijn de beleidsopties voor de ondergrond?
Debbie Wimmers – opsteller van de structuurvisie, provincie Drenthe

19.55-21.00 Discussie

21.00-21.15 Conclusies dagvoorzitter met Tanja Klip-Martin

21.15 Borrel

Deskundigenpanel:
Evert Holleman, Royal Haskoning
Reinder Hoekstra, directeur Milieufederatie Drenthe (30 maart)
Debbie Wimmers, geoloog provincie Drenthe

U bent hier