h

Nieuws uit 2007

1 april 2007

Fractie stelt vragen over SW gelden

De gemeente krijgen van het rijk extra geld voor het terug dringen van de wachtlijsten voor een WSW plaats. Het geld wordt toegevoegd aan het gemeentefonds, maar is niet geoormerkt. Dat betekent, volgens de ministers, dat de verantwoording over de besteding van het geld lokaal plaatsvindt.

Lees verder
29 maart 2007

Fractienieuws maart 2007

De maandelijks verantwoording over onze politieke activiteiten in de raad.

Lees verder
16 maart 2007

ALV 2007

Op 18 april tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering is het weer tijd dat het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde (politieke) beleid. Dit gebeurt in het jaarverslag 2006. Deze zal tijdens de avond ter tafel worden gelegd. Tijdens deze vergadering wordt ook het nieuwe bestuur gekozen. We hopen dat we op deze avond de steun mogen krijgen van zo veel mogelijk leden, en hopen op een hoge opkomst.

Lees verder
9 maart 2007

Emmense haalt zetel binnen

Krista Datema, onze fractiesecretaresse van de Emmer SP-fractie, gelukt is om met 1214 voorkeurstemmen in de Drentse Provinciale Staten gekozen te worden. Ook andere leden van onze afdeling hebben het niet slecht gedaan. Lijstduwer en fractievoorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Emmen, Wim Moinat heeft 564 stemmen gehaald.

Lees verder
8 maart 2007

Meldpunt en enquête WMO

SP Emmen wil graag inzicht krijgen over de invoering van de WMO in de gemeente Emmen. Wij roepen personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Lees verder
3 februari 2007

Actie in Emmen

Vrijdag 2 maart heeft de SP-Emmen een grote Sponzen & Flyer actie gehouden. Tweede Kamerlid Rosita van Gijlswijk moest afzeggen, omdat donderdagavond de kamerdebatten nogal uitliepen. Hierdoor kon ze vrijdagmorgen niet op tijd in emmen zijn. Maar dat heeft ons niet kunnen weerhouden om met een grote groep mensen onze actie op de markt uit te voeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier