h

Fractie

25 juni 2009

SP Emmen wil oplossing multiprobleemgezinnen

De SP Emmen gaat een motie indienen die het college verzoekt om een team te formeren die zich bezig gaat houden met multiprobleemgezinnen. Aanleiding hiervoor zijn de zorgen die de SP Emmen heeft bij de gezinsdrama's zoals elders in het land heeft plaatsgevonden. Veel problemen in die gezinnen worden veroorzaakt door multiproblematiek.

Lees verder
24 juni 2009

De SP in Emmen verbaast zich over armoedebeleid.

De landelijke overheid geeft geld voor armoedebeleid. De gemeente Emmen stort dit in de Algemene Middelen in plaats van het direct te besteden aan armoedebestrijding. Zo word er €310.878 door het rijk gestort voor langdurigheidstoeslag. Maar de gemeente Emmen wil slechts €23.640 gebruiken voor dit doel. De rest moet dan maar worden besteed aan “stoeptegels en lantaarnpalen”. Dit geldt klaarblijkelijk voor het geld dat het rijk geeft ten behoeve van het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Ook dit geld blijkt niet geoormerkt en wordt gestort in de algemene middelen.

Lees verder
10 juni 2009

Schriftelijke vragen over explosieve situatie rond de huisjesmelkers in Emmen

Hier vindt u de schriftelijke vragen die de SP heeft gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
9 juni 2009

SP-Emmen stelt vragen aan de wethouder over kamerbewoners, huisjesmelkers en overlast.

De Hulpdienst van de SP Emmen is verschillende malen benaderd door bewoners die overlast hebben van kamerverhuurbedrijven. De gemeente Emmen heeft voor zover ons bekend geen specifieke regelgeving voor kamerverhuur. Dan gebeurt het dat kamerbewoners worden gehuisvest op te kleine kamertjes die bovendien geen nood voorzieningen hebben in verband met de brandveiligheid. Het ontbreekt aan goede brandblussers en noodtrappen aan de buitenzijde. De elektriciteitsvoorzieningen zijn ook niet aangepast. En daarnaast wordt er overlast ervaren door vuilniszakken die buiten naast de afvalcontainer worden geplaatst. Als er acht personen in één huis wonen, dan zouden er twee containers moeten staan. Dat is vaak niet het geval. Deze vuilniszakken worden dan opengereten door katten, vogels en ratten. Dat geeft rotzooi, maar is ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. Daarnaast verloedert de buurt.

Lees verder
30 mei 2009

Fractienieuws mei

Met agenda punten als de Langdurigheidtoeslag, Meerjarenschuldhulpverlening Emmen, Project Gasbol en de jaarstukken 2008 werd er heel veel verwacht van de raadsvergadering. Zoveel zelfs dat we al om 18:00 uur aan de aftrap moesten staan.

Lees verder
12 mei 2009

SP vraagt aandacht voor schuldhulp sanering

Aanstaande donderdagavond zal de SP-Emmen tijdens de commissievergadering aandacht vragen voor de schrikbarende toename van armoede in onze gemeente. Daarbij wil de SP-Emmen de wethouder vragen om een aantal consulentambtenaren aan te stellen die de in armoe levende gezinnen gaat bezoeken.

Lees verder
6 februari 2009

Raamovereenkomst Stichting Welzijnsgroep Sedna 2009

De SP vindt een blunder in de raamovereenkomst met Sedna die makkelijk kan leiden tot grote (financiële) gevolgen. Omdat dit dusdanig ingrijpend is EN niet is gerepareerd door het college nadat wij dat aangaven in de commissie hebben wij hier niet mee in kunnen stemmen. ALLE andere partijen overigens wel, die maakt het blijkbaar niet uit dat de gemeente een pot van 200.000 euro onterecht wegzet!

Lees verder
25 december 2008

Waarom stemde de SP voor het project de dierentuin

Onze mening over dit project is al sinds vorig jaar november toen het voor het eerst aan de orde kwam onveranderd. Het is een enorm veelomvattend project waar we niet negatief tegenover staan maar wel eerst een goed uitgewerkt en financieel onderbouwd plan van willen zien.

Lees verder
8 november 2008

Emmen Revisited

Tijdens de begrotingsvergadering van afgelopen week is door (vooral) de PvdA en wethouder Sleeking (ook PvdA) verontwaardigd gereageerd op onze opmerking over “Emmen Revisited”.

Lees verder
14 juni 2008

Fractie nieuws mei 2008

De maandelijks verantwoording over onze politieke activiteiten in de raad. Deze maand stond voor ons in teken van station Emmen-zuid. Ook zijn we gekomen met een vraag over de gang van zaken bij het stortbordes.

Lees verder

Pagina's

U bent hier