h

Fractie

15 juli 2012

Handtekeningenactie tegen verdere abraak WMO beleid Emmen

Zaterdagochtend heeft de SP een handtekeningenactie gehouden in het centrum van Emmen. Binnen 2 uur hebben ruim 300 mensen hun handtekening gezet om op deze manier aan te geven dat zij het niet eens zijn met het ingezette WMO beleid van de gemeente Emmen.

Lees verder
10 juli 2012

Massaal protest tegen nieuw WMO beleid Emmen


Maandagavond 9 juli was er voorafgaand aan de WMO informatiebijeenkomst van de gemeente in 'de Marke' te Angelslo, een protestdemonstratie. Deze was georganiseerd door de AbvaKabo FNV en werd gesteund door de SP, GroenLinks, DOP, Wakker Emmen en BGE. Sprekers waren naast de mensen van de vakbond ook de Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Linda Voortman (GL).

Door de 5 oppositiepartijen werden pamfletten en droog brood uitgedeeld. De aanleiding was het besluit van de gemeente Emmen om de huishoudelijke verzorging aan te gaan besteden. Hierbij is een basistarief van € 15,85 per uur aangenomen als ondergrens. Volgens ons is dat veel te weinig om het werk goed te doen en de werknemers voldoende te belonen voor hun waardevolle werk. Mochten de thuiszorgmedewerkers €15,85 bruto per uur verdienen zou je ons niet horen protesteren. Het ligt echter iets anders! Die €15,85 is het uurtarief waarvoor bedrijven inschrijven. Dit bedrag gaat naar het bedrijf, daarvan moeten alle kosten af, inclusief de salarissen van de managers. Uiteindelijk houden de thuiszorgmedewerkers een bedrag ver onder de 10 euro bruto over en zitten dan vrijwel op het minimumloon. Met dit tarief zullen partijen die meedoen met de aanbestedingen de cao VVT links laten liggen vanwege de hogere (loon)kosten. Dat is negatief voor de werknemers. Bovendien heeft het consequenties voor het werk in de huishoudelijke verzorging en de kwaliteit van zorg voor cliënten. Dat dit besluit van de gemeente Emmen veel mensen bezighoudt blijkt wel uit de opkomst, ruim 150 mensen waren aanwezig bij de protestactie. Toen de zaal openging voor de voorlichtingsavond was die in no-time vol, er kunnen 200 mensen in en er stonden zelfs mensen op de gangen te luisteren naar het verhaal van wethouder Jumelet en zijn mensen.

Lees verder
6 juli 2012

Voor thuiszorg in Emmen dreigt chaos

De gemeente Emmen wenst zich niet te houden aan de wetgeving waarin de marktwerking in de thuiszorg aan banden wordt gelegd. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer stemden hiermee in en demissionair staatssecretaris Veldhuijzen beloofde de nieuwe wetgeving loyaal uit te voeren.

Lees verder
23 april 2012

De molensteen die FC Emmen heet...

En de wethouder die zegt geen cent meer in de FC te willen steken en het toch doet.

Lees verder
30 maart 2012

Noem je een wethouder die de wet niet houdt, een wetonthouder?

Vorige week (20 maart) is de wet Leijten/ Kant aangenomen door de eerste kamer. Na een heel traject waarbij een initiatief wetsontwerp opgezet en ingediend door toenmalig SP fractievoorzitter Agnes Kant door de tweede kamer met instemming werd ontvangen, is vorige week een belangrijk deel ervan aangenomen door de eerste kamer en daarmee een wet geworden. Een wet waaraan het college (als wethouders!) en de raad zich uiteraard aan zullen willen en moeten houden.

Lees verder
17 maart 2012

Strijd voor behoud belastingdienst!

De SP voert tezamen met alle raadspartijen in de gemeente Emmen actie voor het behoud van de belastingdienst voor Emmen.

Lees verder
5 maart 2012

(on)gewenste gezichten

Die Blechtrommel uit Afghanistan

Lees verder
22 december 2011

Het bestuur en de fractie van de SP-afdeling Emmen wenst haar leden én de bezoekers van de site fijne kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig 2012.

Ook in 2012 zal de SP zich inzetten voor socialer beleid. Er komt heel wat op ons af: vanuit Den Haag de bezuinigingen op het bijstandsstelsel, de absurde ontleding van de WSW, de verdere marktwerking in de zorg. De provincie gaat de jeugdzorg naar de gemeente "overhevelen", en de eigen gemeente versobert de WMO. Eén voor één zaken waar de SP niet achter staat, waar de SP het onderste uit de kan wil halen om de mensen niet in het gat tussen wal en schip te laten vallen.

Lees verder
13 november 2011

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is...

In de tweede termijn van de begrotingsvergadering hebben we geprobeerd door middel van een metafoor ons standpunt duidelijk te maken.
Het volgende verhaal werd door Marika voorgedragen...

Lees verder
12 november 2011

Een begroting zonder mensen...

Afgelopen week zijn de begrotingsvergadering(en) in Emmen weer gehouden. Waar volgens ons het geld in dienst zou moeten staan van de mensen was het deze keer weer andersom. Weer wordt er hard bezuinigd op welzijn, zorg, onderhoud openbare gebied, kunst en cultuur.Veel van die zogenaamde bezuinigingen lijken alleen maar bezuinigingen, uiteindelijk zal blijken dat daardoor juist het tegendeel zal worden bereikt. Lees hieronder de bijdrage van de SP in de begrotingsvergadering(en).

Lees verder

Pagina's

U bent hier