h

Paulus Jansen bij Domesta op bezoek.

14 januari 2013

Paulus Jansen bij Domesta op bezoek.

Verleden week was de SP op bezoek bij Domesta. Dit naar aanleiding van de plannen van het kabinet Rutte II om meerdere miljarden te bezuinigen op de sociale huursector.

Om de gevolgen daarvan voor Emmen in kaart te brengen brachten het SP kamerlid Paulus Jansen, bestuurslid Claudia Ester en uw afdelingsvoorzitter Harry de Jonge een bezoek aan Domesta, een van de grotere verhuurders in de regio. Dick Mol, de directeur en twee van zijn managers hebben in een presentatie uitgelegd welke ingrijpende gevolgen woningbouwstichtingen ondervinden als gevolg van het beleid dat onze regering voert. Als resultaat van de verplichte afdracht naar Den Haag van eenzesde gedeelte van de totale inkomsten gaan veel projecten die al in de planning opgenomen zijn toch niet door. Ook gaat er bezuinigd worden op onderhoud zoals schilderwerk, renovaties van douches en keukens en energiebesparende maatregelen. Ten slotte zullen ook (en met name) de investeringen in leefbaarheid van wijken en dorpen ernstig onder druk komen te staan. Ondanks al deze maatregelen is het voortbestaan van de sociale huursector op lange temijn niet zeker. Al met al is de SP niet accoord met de plannen van Rutte voor de sociale huur, het laatste woord hierover is nog niet gesproken.

U bent hier