h

Voor thuiszorg in Emmen dreigt chaos

6 juli 2012

Voor thuiszorg in Emmen dreigt chaos

De gemeente Emmen wenst zich niet te houden aan de wetgeving waarin de marktwerking in de thuiszorg aan banden wordt gelegd. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer stemden hiermee in en demissionair staatssecretaris Veldhuijzen beloofde de nieuwe wetgeving loyaal uit te voeren.

Emmen gaat echter door met de voorgenomen aanbesteding waarbij men inzet op schoonmaakondersteuning in plaats van huishoudelijke verzorging. Schoonmakers richten zich puur en alleen op schoonmaakwerkzaamheden en zijn dus goedkoper dan de beter opgeleide thuiszorgmedewerkers.
SP fractievoorzitter Wim Moinat: ”Na ellenlange schorsingen besloot de gemeenteraad op voorstel van de coalitiefracties (PvdA, CDA en VVD) dat men doorgaat met de aanbesteding in de Emmense thuiszorg volgens het Emmense model. Dat wil zeggen thuiszorg voornamelijk door schoonmaakbedrijven en verder niks. Zoveel mogelijk geen gebruik maken van gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers. Maar ondertussen wenst de coalitie een onderzoek naar baangaranties. Van welke banen? Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg, over de ruggen van de thuiszorgmedewerkers en dreigt sowieso uit te lopen op een drama waarin niemand meer weet waar die aan toe is. Het is niet voor niks dat de mensen in de Emmense thuiszorg keer op keer in actie komen. Wij hebben dan ook voorgesteld pas op de plaats te maken en pas afspraken met thuiszorginstellingen te maken als duidelijk is wat wel en niet kan.”

Wethouder Jumelet (CDA) liet tijdens de raadsvergadering weten dat hij vast wenst te houden aan de geplande aanbestedingen van de thuiszorg waarvan hij verwacht dat de gemeente daarbij miljoenen kan besparen. De wethouder gaf tegenover de PvdA-fractie aan dat hij geen mogelijkheden ziet om tegelijkertijd baangaranties voor thuiszorgmedewerkers te vragen. De PvdA-fractie die eerst had aangegeven niet te kunnen instemmen als de verlangde baangarantie er niet kwam en daartoe een motie indiende, presteerde het om na diverse schorsingen vervolgens met een herziene motie te komen. Deze motie vroeg alleen nog maar om een onderzoek te houden naar de haalbaarheid. De motie werd mede ingediend door de coalitiepartners CDA en VVD, waardoor de vereiste meerderheid er was. “Uiteindelijk is dit een kwalijk politiek spel, waarbij het er vooral om gaat dat de politiek haar handen in onschuld kan wassen”, vindt SP’er Moinat die pleitte voor uitstel van de aanbestedingen. “Helaas gaan de aanbestedingen in Emmen volgens het uitgeklede Emmense model vooralsnog door, als het aan het college ligt. Dat onderzoek naar baangaranties is al achterhaald voordat de uitkomsten bekend zijn. Maar ik verwacht dat het laatste woord hier zeker nog niet over gezegd is. Wij blijven ons verzetten tegen het alsmaar verder uitkleden van de thuiszorg in Emmen.”

U bent hier