h

Fractie

1 april 2007

Fractie stelt vragen over SW gelden

De gemeente krijgen van het rijk extra geld voor het terug dringen van de wachtlijsten voor een WSW plaats. Het geld wordt toegevoegd aan het gemeentefonds, maar is niet geoormerkt. Dat betekent, volgens de ministers, dat de verantwoording over de besteding van het geld lokaal plaatsvindt.

Lees verder
29 maart 2007

Fractienieuws maart 2007

De maandelijks verantwoording over onze politieke activiteiten in de raad.

Lees verder
26 januari 2007

Fractienieuws januari 2007

Donderdag avond is er weer een raadsvergadering geweest. Uit de agende lichten we een aantal punten die voor ons belangrijk zijn geweest.

Lees verder
21 december 2006

Fractienieuws december 2006

Donderdag middag is er weer een raadsvergadering geweest. Uit de agende lichten we een aantal punten die voor ons belangrijk zijn geweest.

Lees verder
10 november 2006

Wethouder Kuper neemt hoed niet af voor oppositie

De beschouwing op de begroting is doorgaans het politieke feestje van het jaar. De fuif van de gemeente Emmen was er echter één met een domper door de malaise bij het werkvoorzieningschap EMCO. Dit jaar en ook volgend jaar zijn de tekorten becijferd op miljoenen euro's. Kortom, EMCO is een uiterst explosief dossier.

Lees verder
7 november 2006

Stapel onder Curatele

Tijdens de begrotingsvergaderingen nam de problemen rondom de EMCO een belangrijke plaats in. Wethouder Kuper had met een vooruitziend blik al voor de eerste termijn van de vergadering een mededeling onder de aanwezige raadsleden en pers laten verspreiden. Daarin kwam hij met de volgende opmerkelijke mededeling: "Tevens is besloten om ter ondersteuning van de Algemeen directeur bij het WSW moderniserings-traject externe deskundigheid toe te voegen op dit specifieke terrein van sociale werkvoorziening."

Lees verder
19 oktober 2006

Vragen aan de wethouder dd. 19-10-2006

Betreffende: poolse arbeiders in EMCO kassencomplex "De Kwakel".
Via FNV, diverse werknemers en oud-werknemers is ons ter ore gekomen dat er poolse krachten worden ingezet in het kassencomplex "De Kwakel".

Lees verder

Pagina's

U bent hier