h

Stapel onder Curatele

7 november 2006

Stapel onder Curatele

Tijdens de begrotingsvergaderingen nam de problemen rondom de EMCO een belangrijke plaats in. Wethouder Kuper had met een vooruitziend blik al voor de eerste termijn van de vergadering een mededeling onder de aanwezige raadsleden en pers laten verspreiden. Daarin kwam hij met de volgende opmerkelijke mededeling: "Tevens is besloten om ter ondersteuning van de Algemeen directeur bij het WSW moderniserings-traject externe deskundigheid toe te voegen op dit specifieke terrein van sociale werkvoorziening."

Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat Jaap Stapel als algemeen directeur iemand naast zich moet gaan dulden. Feitelijk wordt Stapel hiermee onder Curatele gesteld door de Wethouder.

Ook het management wordt niet gespaard volgens de zelfde mededeling. Er wordt aanvullende deskundigheid aangetrokken om de financieel -administratieve organisatie te versterken.

Het EMCO personeel wist al jaren dat het een zooitje is op de administratie. Een triest voorbeeld hiervan hebben we mee kunnen maken in het begin van dit jaar, toen de EMCO niet in staat bleek om de juiste gegevens aan te leveren bij Ziektekosten verzekeraar 'Het Groene land'. Daardoor duurde het maanden voordat de eerste bedragen van de rekening van de medewerkers werd afgeschreven met als gevolg dat een fors aantal medewerkers in de financiƫle problemen kwam. Ook de toezegging die men deed dat er, indien men in de problemen kwam, er maatwerk geleverd zou gaan worden bleek voor een aantal mensen een luchtballon.

U bent hier