h

Fractie

9 juni 2009

SP-Emmen stelt vragen aan de wethouder over kamerbewoners, huisjesmelkers en overlast.

De Hulpdienst van de SP Emmen is verschillende malen benaderd door bewoners die overlast hebben van kamerverhuurbedrijven. De gemeente Emmen heeft voor zover ons bekend geen specifieke regelgeving voor kamerverhuur. Dan gebeurt het dat kamerbewoners worden gehuisvest op te kleine kamertjes die bovendien geen nood voorzieningen hebben in verband met de brandveiligheid. Het ontbreekt aan goede brandblussers en noodtrappen aan de buitenzijde. De elektriciteitsvoorzieningen zijn ook niet aangepast. En daarnaast wordt er overlast ervaren door vuilniszakken die buiten naast de afvalcontainer worden geplaatst. Als er acht personen in één huis wonen, dan zouden er twee containers moeten staan. Dat is vaak niet het geval. Deze vuilniszakken worden dan opengereten door katten, vogels en ratten. Dat geeft rotzooi, maar is ook gevaarlijk voor de volksgezondheid. Daarnaast verloedert de buurt.

Lees verder
30 mei 2009

Fractienieuws mei

Met agenda punten als de Langdurigheidtoeslag, Meerjarenschuldhulpverlening Emmen, Project Gasbol en de jaarstukken 2008 werd er heel veel verwacht van de raadsvergadering. Zoveel zelfs dat we al om 18:00 uur aan de aftrap moesten staan.

Lees verder
12 mei 2009

SP vraagt aandacht voor schuldhulp sanering

Aanstaande donderdagavond zal de SP-Emmen tijdens de commissievergadering aandacht vragen voor de schrikbarende toename van armoede in onze gemeente. Daarbij wil de SP-Emmen de wethouder vragen om een aantal consulentambtenaren aan te stellen die de in armoe levende gezinnen gaat bezoeken.

Lees verder
6 februari 2009

Raamovereenkomst Stichting Welzijnsgroep Sedna 2009

De SP vindt een blunder in de raamovereenkomst met Sedna die makkelijk kan leiden tot grote (financiële) gevolgen. Omdat dit dusdanig ingrijpend is EN niet is gerepareerd door het college nadat wij dat aangaven in de commissie hebben wij hier niet mee in kunnen stemmen. ALLE andere partijen overigens wel, die maakt het blijkbaar niet uit dat de gemeente een pot van 200.000 euro onterecht wegzet!

Lees verder
25 december 2008

Waarom stemde de SP voor het project de dierentuin

Onze mening over dit project is al sinds vorig jaar november toen het voor het eerst aan de orde kwam onveranderd. Het is een enorm veelomvattend project waar we niet negatief tegenover staan maar wel eerst een goed uitgewerkt en financieel onderbouwd plan van willen zien.

Lees verder
8 november 2008

Emmen Revisited

Tijdens de begrotingsvergadering van afgelopen week is door (vooral) de PvdA en wethouder Sleeking (ook PvdA) verontwaardigd gereageerd op onze opmerking over “Emmen Revisited”.

Lees verder
14 juni 2008

Fractie nieuws mei 2008

De maandelijks verantwoording over onze politieke activiteiten in de raad. Deze maand stond voor ons in teken van station Emmen-zuid. Ook zijn we gekomen met een vraag over de gang van zaken bij het stortbordes.

Lees verder
30 mei 2008

Herdenking van 4 mei

Het was zondag alweer 63 jaar geleden, toch denken wij dat het goed is dat we daarbij blijven stilstaan en dan ook weer eens kritisch proberen na te denken hoe het zover heeft kunnen komen.

Lees verder
27 januari 2008

Ook de SP Emmen steunt de politie en vraagt steun in de raad.

Zoals u allemaal ongetwijfeld weet voert de politie op dit moment actie voor een betere CAO. Het bod dat de minister hen in eerste instantie heeft gedaan was onacceptabel en het tweede, zogenaamd verbeterde bod bleek per saldo zelfs slechter uit te pakken en werd dus ook van tafel geveegd. Kern van de onderhandelingen is dat de politie er bruto al jaren amper op vooruit gegaan is en nauwelijks boven de inflatie uit komt. Er zijn legio voorbeelden van agenten die er de afgelopen jaren 10 tot 15% netto op achteruit gegaan zijn!

Lees verder
23 december 2007

Motie van wantrouwen tegen wethouder Kuper

Donderdag 20 december hebben de fracties van de VVD, DOP, BGE, GroenLinks en de SP gezamenlijk een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Jan Kuper. De motie werd niet gesteund door de PvdA, CDA en Christen Unie en daardoor was de motie verworpen. Dit hadden we uiteraard ook verwacht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier