h

Waarom stemde de SP voor het project de dierentuin

25 december 2008

Waarom stemde de SP voor het project de dierentuin

Onze mening over dit project is al sinds vorig jaar november toen het voor het eerst aan de orde kwam onveranderd. Het is een enorm veelomvattend project waar we niet negatief tegenover staan maar wel eerst een goed uitgewerkt en financieel onderbouwd plan van willen zien.

Dit plan is nu gekomen en was financieel behoorlijk onderbouwd. De gemeentelijke bijdrage is 80 miljoen euro, dit bedrag is al gedekt zonder dat het ten koste gaat van bestaande projecten of onderhoudspotjes. Ook gaat het niet ten koste van de burger door middel van lastenverhogingen. Dit is allemaal specifiek toegezegd en later nogmaals bevestigd en zal als zodanig ook opgenomen worden in de besluitvorming. Door de investering van 80 miljoen komt er een geldstroom naar Emmen van nog eens 388 miljoen vanuit de provincie, overheid en Europese subsidiefondsen. In totaal dus de 468 miljoen voor het hele project. Hiervan worden diverse planonderdelen gerealiseerd: ontwikkeling en herinvulling van het centrumgebied, verdiept aanleggen van de Hondsrugweg, realisatie van het theater, herinrichting gebied Boermarkeweg en aanleg evementenplein tussen de Weiert en het nieuwe dierenpark/ theater.

Wat als we als raad nee hadden gezegd tegen dit plan?

  • Dan was de Hondsrugweg een verstopte verkeersader gebleven.
  • Dan was er geen nieuw theater gekomen en hadden we moeten kiezen om of geen theater te houden of de Muzeval op te knappen tegen een bedrag van zo’n 20 miljoen euro.
  • Dan was de Dierentuin tegen steeds verder teruglopende bezoekersaantallen aangelopen en had het nog hooguit een jaar of 10 kunnen bestaan in de huidige vorm, daarna waren de verliezen zo groot geworden dat of de gemeente zou moeten ingrijpen (kopen van het park, kosten minimaal 60 miljoen) of het park te laten verdwijnen.

Wat levert het op nu we ja hebben gezegd?

  • De Hondsrugweg wordt verdiept aangelegd met bypasses voor de ondergrondse parkeerterreinen waardoor bovengronds ruimte ontstaat voor een groot evementenplein en de verkeersopstoppingen fors afnemen.
  • Er komt een nieuw, uniek theater met een duidelijke link met de dierentuin, breed toegankelijk (zowel financieel als programmatisch) voor iedere inwoner van Emmen.
  • De dierentuin gaat weer een leidende rol op zich nemen in heel Nederland en zelfs West-Europa. Een vergelijkbaar park is er niet binnen een straal van 500 kilometer.
  • Er komt tijdelijke werkgelegenheid voor (kleine) bedrijven in regio omdat die verplichting opgenomen wordt in de aanbesteding.
  • Er komt structurele werkgelegenheid voor WSW’ers, werkervaringsplekken voor WWB’ers en stageplaatsen voor studenten van bijvoorbeeld Het Drenthe college.
  • Het personeelsbestand van de dierentuin zal structureel van 300 naar 550 medewerkers groeien.
  • Door de toenemende stroom toeristen zal de lokale economie een behoorlijke oppepper krijgen.

Vooral de positieve invloed die alles heeft op de werkgelegenheid is voor ons reden om in te stemmen met deze ontwikkeling. De gemeente Emmen kan het zich simpelweg niet veroorloven om kansen op werk te laten liggen, daar is onze positie veel te zwak voor.

Tegenstemmen is in dit geval gewoon asociaal!

Wim Moinat
Fractievoorzitter SP

U bent hier