h

Motie van wantrouwen tegen wethouder Kuper

23 december 2007

Motie van wantrouwen tegen wethouder Kuper

Donderdag 20 december hebben de fracties van de VVD, DOP, BGE, GroenLinks en de SP gezamenlijk een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Jan Kuper. De motie werd niet gesteund door de PvdA, CDA en Christen Unie en daardoor was de motie verworpen. Dit hadden we uiteraard ook verwacht.

Het CDA en coalitiepartner PvdA zouden "hun" wethouder namelijk niet laten vallen. Ze kregen hierbij hulp van "reservecoalitiepartner" Christen Unie. Het college gaf aan deze motie te willen zien als een motie tegen het volledig college. Mooi, die eensgezindheid maar het getuigd niet van veel inzicht van de wethouders. De redenen om wethouder Kuper weg te willen sturen waren (en zijn) namelijk zeer plausibel. De wethouder maakt er al de gehele periode een gewoonte van om de raad niet of pas naderhand te informeren (denk aan de perikelen rondom de EMCO tekorten in 2006, denk ook aan de extra borgstelling aan het kanaal Erica - Ter Apel, en nu dus weer rondom het energiebedrijf Rundedal).

De gemeente is een groot financieel risico aangegaan (900.000 euro) zonder de raad hierover te informeren. De wethouder deed dit weliswaar niet persoonlijk, het werd gedaan door een ambtenaar, maar het feit dat hij hiervan niet op de hoogte was zegt genoeg over de mate van betrokkenheid van deze wethouder. Tijdens vragenrondes moest de wethouder alles navragen bij zijn ambtenaren waardoor hij ook hierin blijk gaf niet volledig op de hoogte te zijn van dit dossier. Al met al voldoende redenen om te twijfelen aan de bestuurlijke capaciteiten van wethouder Kuper.

Zeker gezien de grote projecten die de gemeente voorstaat. Een keer een scheur in de (gemeente) broek kan nog, maar het moet geen gewoonte worden! Dat de fractievoorzitters van het CDA en PvdA verontwaardigd reageerden verbaasd ons wel enigszins. Hebben zij dan boter op hun hoofd? Zien zij de tekortkomingen dan niet? Storen zij zich er dan niet aan dat de wethouder het de raad wel erg moeilijk maakt hun werk te kunnen doen? Of krijgen zij wel hun informatie op tijd, misschien via andere wegen? Als laatste het verwijt dat we op de man speelden, het is een opsomming van feiten die tot onze actie heeft geleid. Op geen enkel moment heeft de persoon Jan Kuper hierin een rol gespeeld, enkel en alleen de wethouder.

U bent hier