h

Fractie

23 april 2012

De molensteen die FC Emmen heet...

En de wethouder die zegt geen cent meer in de FC te willen steken en het toch doet.

Lees verder
30 maart 2012

Noem je een wethouder die de wet niet houdt, een wetonthouder?

Vorige week (20 maart) is de wet Leijten/ Kant aangenomen door de eerste kamer. Na een heel traject waarbij een initiatief wetsontwerp opgezet en ingediend door toenmalig SP fractievoorzitter Agnes Kant door de tweede kamer met instemming werd ontvangen, is vorige week een belangrijk deel ervan aangenomen door de eerste kamer en daarmee een wet geworden. Een wet waaraan het college (als wethouders!) en de raad zich uiteraard aan zullen willen en moeten houden.

Lees verder
17 maart 2012

Strijd voor behoud belastingdienst!

De SP voert tezamen met alle raadspartijen in de gemeente Emmen actie voor het behoud van de belastingdienst voor Emmen.

Lees verder
5 maart 2012

(on)gewenste gezichten

Die Blechtrommel uit Afghanistan

Lees verder
22 december 2011

Het bestuur en de fractie van de SP-afdeling Emmen wenst haar leden én de bezoekers van de site fijne kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig 2012.

Ook in 2012 zal de SP zich inzetten voor socialer beleid. Er komt heel wat op ons af: vanuit Den Haag de bezuinigingen op het bijstandsstelsel, de absurde ontleding van de WSW, de verdere marktwerking in de zorg. De provincie gaat de jeugdzorg naar de gemeente "overhevelen", en de eigen gemeente versobert de WMO. Eén voor één zaken waar de SP niet achter staat, waar de SP het onderste uit de kan wil halen om de mensen niet in het gat tussen wal en schip te laten vallen.

Lees verder
13 november 2011

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is...

In de tweede termijn van de begrotingsvergadering hebben we geprobeerd door middel van een metafoor ons standpunt duidelijk te maken.
Het volgende verhaal werd door Marika voorgedragen...

Lees verder
12 november 2011

Een begroting zonder mensen...

Afgelopen week zijn de begrotingsvergadering(en) in Emmen weer gehouden. Waar volgens ons het geld in dienst zou moeten staan van de mensen was het deze keer weer andersom. Weer wordt er hard bezuinigd op welzijn, zorg, onderhoud openbare gebied, kunst en cultuur.Veel van die zogenaamde bezuinigingen lijken alleen maar bezuinigingen, uiteindelijk zal blijken dat daardoor juist het tegendeel zal worden bereikt. Lees hieronder de bijdrage van de SP in de begrotingsvergadering(en).

Lees verder
7 november 2011

Amendement werd motie en vervolgens door college overgenomen!

In de raadsvergadering van 27 oktober jl heeft de SP een amendement ingediend om het verlenen van subsidie aan instellingen met bestuurders die meer verdienen dan de premiernorm (bijna 2 ton) onmogelijk te maken. Dit amendement is uiteindelijk als motie overgenomen door het college!

Lees verder
13 oktober 2011

Nieuwe zoo is gebaseerd op 'drijfzand’


In nauwe samenwerking met de Drentse Ouderen Partij heeft de SP het initiatief genomen om Libema uit te nodigen voor een presentatie over hun visie op de voorgenomen verplaatsing van de dierentuin. Gisteravond (woensdag 12-10-2011) was het dan zover, voor een volle zaal met raadsleden en Statenleden hield dhr. Lips, directeur van Libema zijn presentatie.

Lees verder
4 oktober 2011

De realisatie van DPE Next mag beginnen….wat zal het brengen?

Maandag 3 oktober 2011 zal de geschiedenis ingaan als dag waarop de meerderheid van de gemeenteraad van Emmen definitief besloot om de dierentuin op de Es te realiseren. De SP is niet perse tegen verhuizing van het park maar wil dan wel dat er een stevig financieel fundament staat. Wij hebben dan ook tegen de realisatie gestemd vanwege de vele risico’s die aan deze realisatie kleven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier