h

Fractie

17 maart 2012

Strijd voor behoud belastingdienst!

De SP voert tezamen met alle raadspartijen in de gemeente Emmen actie voor het behoud van de belastingdienst voor Emmen.

Lees verder
5 maart 2012

(on)gewenste gezichten

Die Blechtrommel uit Afghanistan

Lees verder
22 december 2011

Het bestuur en de fractie van de SP-afdeling Emmen wenst haar leden én de bezoekers van de site fijne kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig 2012.

Ook in 2012 zal de SP zich inzetten voor socialer beleid. Er komt heel wat op ons af: vanuit Den Haag de bezuinigingen op het bijstandsstelsel, de absurde ontleding van de WSW, de verdere marktwerking in de zorg. De provincie gaat de jeugdzorg naar de gemeente "overhevelen", en de eigen gemeente versobert de WMO. Eén voor één zaken waar de SP niet achter staat, waar de SP het onderste uit de kan wil halen om de mensen niet in het gat tussen wal en schip te laten vallen.

Lees verder
13 november 2011

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is...

In de tweede termijn van de begrotingsvergadering hebben we geprobeerd door middel van een metafoor ons standpunt duidelijk te maken.
Het volgende verhaal werd door Marika voorgedragen...

Lees verder
12 november 2011

Een begroting zonder mensen...

Afgelopen week zijn de begrotingsvergadering(en) in Emmen weer gehouden. Waar volgens ons het geld in dienst zou moeten staan van de mensen was het deze keer weer andersom. Weer wordt er hard bezuinigd op welzijn, zorg, onderhoud openbare gebied, kunst en cultuur.Veel van die zogenaamde bezuinigingen lijken alleen maar bezuinigingen, uiteindelijk zal blijken dat daardoor juist het tegendeel zal worden bereikt. Lees hieronder de bijdrage van de SP in de begrotingsvergadering(en).

Lees verder
7 november 2011

Amendement werd motie en vervolgens door college overgenomen!

In de raadsvergadering van 27 oktober jl heeft de SP een amendement ingediend om het verlenen van subsidie aan instellingen met bestuurders die meer verdienen dan de premiernorm (bijna 2 ton) onmogelijk te maken. Dit amendement is uiteindelijk als motie overgenomen door het college!

Lees verder
13 oktober 2011

Nieuwe zoo is gebaseerd op 'drijfzand’


In nauwe samenwerking met de Drentse Ouderen Partij heeft de SP het initiatief genomen om Libema uit te nodigen voor een presentatie over hun visie op de voorgenomen verplaatsing van de dierentuin. Gisteravond (woensdag 12-10-2011) was het dan zover, voor een volle zaal met raadsleden en Statenleden hield dhr. Lips, directeur van Libema zijn presentatie.

Lees verder
4 oktober 2011

De realisatie van DPE Next mag beginnen….wat zal het brengen?

Maandag 3 oktober 2011 zal de geschiedenis ingaan als dag waarop de meerderheid van de gemeenteraad van Emmen definitief besloot om de dierentuin op de Es te realiseren. De SP is niet perse tegen verhuizing van het park maar wil dan wel dat er een stevig financieel fundament staat. Wij hebben dan ook tegen de realisatie gestemd vanwege de vele risico’s die aan deze realisatie kleven.

Lees verder
8 april 2011

ROOD roert zich..

Rood in actie

ROOD laat voor de laatste keer nog eens duidelijk zien dat wij als SP het niet eens zijn met de sloop van de Nijenbrinksflat. De flat is zo goed als leeg.
Er zijn maar een klein aantal bewoners die in het centrum een woonruimte toegewezen hebben gekregen. De rest is verhuist naar andere wijken.

Lees verder
30 januari 2011

Gezouten SP-motie maakt eind aan zoutloos strooibeleid!

Op voorstel van de SP nam de gemeenteraad donderdagavond een motie aan die B en W oproept te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor zo’n zoutdepot. Dat kan eventueel in samenwerking met reinigingsbedrijf Area. De motie werd raadsbreed gedragen en vervolgens overgenomen door het college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier