h

Fractie

7 november 2011

Amendement werd motie en vervolgens door college overgenomen!

In de raadsvergadering van 27 oktober jl heeft de SP een amendement ingediend om het verlenen van subsidie aan instellingen met bestuurders die meer verdienen dan de premiernorm (bijna 2 ton) onmogelijk te maken. Dit amendement is uiteindelijk als motie overgenomen door het college!

Lees verder
13 oktober 2011

Nieuwe zoo is gebaseerd op 'drijfzand’


In nauwe samenwerking met de Drentse Ouderen Partij heeft de SP het initiatief genomen om Libema uit te nodigen voor een presentatie over hun visie op de voorgenomen verplaatsing van de dierentuin. Gisteravond (woensdag 12-10-2011) was het dan zover, voor een volle zaal met raadsleden en Statenleden hield dhr. Lips, directeur van Libema zijn presentatie.

Lees verder
4 oktober 2011

De realisatie van DPE Next mag beginnen….wat zal het brengen?

Maandag 3 oktober 2011 zal de geschiedenis ingaan als dag waarop de meerderheid van de gemeenteraad van Emmen definitief besloot om de dierentuin op de Es te realiseren. De SP is niet perse tegen verhuizing van het park maar wil dan wel dat er een stevig financieel fundament staat. Wij hebben dan ook tegen de realisatie gestemd vanwege de vele risico’s die aan deze realisatie kleven.

Lees verder
8 april 2011

ROOD roert zich..

Rood in actie

ROOD laat voor de laatste keer nog eens duidelijk zien dat wij als SP het niet eens zijn met de sloop van de Nijenbrinksflat. De flat is zo goed als leeg.
Er zijn maar een klein aantal bewoners die in het centrum een woonruimte toegewezen hebben gekregen. De rest is verhuist naar andere wijken.

Lees verder
30 januari 2011

Gezouten SP-motie maakt eind aan zoutloos strooibeleid!

Op voorstel van de SP nam de gemeenteraad donderdagavond een motie aan die B en W oproept te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor zo’n zoutdepot. Dat kan eventueel in samenwerking met reinigingsbedrijf Area. De motie werd raadsbreed gedragen en vervolgens overgenomen door het college.

Lees verder
14 januari 2011

Alarmerend rapport Rekenkamer Commissie Emmen

Rundedal

Donderdagavond jongstleden stond in de commissievergadering een rapport over het Rundedal op de agenda, u weet wel, dat grote braakligende terrein naast het tuinbouwgebied in Klazienaveen langs de A37 naar de Duitse grens.

Lees verder
17 december 2010

Tja, en toen was er democratie...


Het extra debat over de informatievoorziening rond het Atalanta project, de problemen en de steunverlening aan het huidige dierenpark en de plannen voor het nieuwe dierenpark op de Es, is donderdag 16 december niet doorgegaan.
Dit debat werd aangevraagd door de fracties van DOP, Wakker Emmen en de SP. We maakten hierbij gebruik van ons recht om een vergadering te organiseren.

Lees verder
17 december 2010

DPE Next?

Afgelopen dinsdag was er een extra commissievergadering met als onderwerp DPE Next. De dierentuin is vrijwel failliet en kan alleen doorgaan na hard ingrijpen in de bedrijfsvoering. Een reorganisatie is inmiddels ingezet na kort maar hevig overleg met de vakbonden en gaat ten koste van vele banen en 'gedachte' zekerheden. Nu moet de gemeenteraad beslissen of en hoe ze wil zorgen dat de dierentuin kan overleven tot de tijd aanbreekt dat ze kunnen verhuizen naar het nieuwe onderkomen op de es. Hoe staat de SP eigenlijk in deze discussie?

Lees verder
9 november 2010

Ken uw raadslid

De Gemeenteraadssite heeft elke week een item onder de noemer ken uw raadslid. Hier worden vragen gesteld aan een raadslid om de mensen uit Emmen kennis te laten maken met een gemeenteraadslid. Deze week is aan de beurt onze fractievoorzitter Wim Moinat.
Wim

Lees verder
5 november 2010

Middeleeuwse toestanden

Tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 4 november verscheen SP-raadslid Marika Vrolijk gekleed in een jutezak. Dit om op een ludieke, maar zeer duidelijke manier aan te geven dat we door deze begroting terug gaan naar middeleeuwse toestanden, zo veel wordt er bezuinigd op kunst, cultuur, welzijn en sport! De SP heeft nog geprobeerd om door middel van moties de pijnpunten weg te nemen maar dat is helaas niet gelukt, we hebben dan ook tegen deze begroting gestemd.
jutezak
(foto: Jan Anninga)

Lees verder

Pagina's

U bent hier