h

Amendement werd motie en vervolgens door college overgenomen!

7 november 2011

Amendement werd motie en vervolgens door college overgenomen!

In de raadsvergadering van 27 oktober jl heeft de SP een amendement ingediend om het verlenen van subsidie aan instellingen met bestuurders die meer verdienen dan de premiernorm (bijna 2 ton) onmogelijk te maken. Dit amendement is uiteindelijk als motie overgenomen door het college!

De reden dat het amendement een motie is geworden ligt er in dat de collegepartijen (en dus de meerderheid) niet wilden dat er helemaal geen subsidie meer verleent kan worden, ook niet aan maatschappelijk gewenste zaken. We moeten dan bijvoorbeeld denken aan activiteiten van Leveste, Na overleg hebben we besloten om het amendement om te bouwen tot een motie en die zodanig vorm te geven dat alleen bij wijze van grote uitzondering een subsidie nog mogelijk zou zijn. De bal ligt nu bij het college, die komt met een werkbaar voorstel waar wij ook bij betrokken worden. Later meer...

U bent hier