h

Fractie

30 januari 2011

Gezouten SP-motie maakt eind aan zoutloos strooibeleid!

Op voorstel van de SP nam de gemeenteraad donderdagavond een motie aan die B en W oproept te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor zo’n zoutdepot. Dat kan eventueel in samenwerking met reinigingsbedrijf Area. De motie werd raadsbreed gedragen en vervolgens overgenomen door het college.

Lees verder
14 januari 2011

Alarmerend rapport Rekenkamer Commissie Emmen

Rundedal

Donderdagavond jongstleden stond in de commissievergadering een rapport over het Rundedal op de agenda, u weet wel, dat grote braakligende terrein naast het tuinbouwgebied in Klazienaveen langs de A37 naar de Duitse grens.

Lees verder
17 december 2010

Tja, en toen was er democratie...


Het extra debat over de informatievoorziening rond het Atalanta project, de problemen en de steunverlening aan het huidige dierenpark en de plannen voor het nieuwe dierenpark op de Es, is donderdag 16 december niet doorgegaan.
Dit debat werd aangevraagd door de fracties van DOP, Wakker Emmen en de SP. We maakten hierbij gebruik van ons recht om een vergadering te organiseren.

Lees verder
17 december 2010

DPE Next?

Afgelopen dinsdag was er een extra commissievergadering met als onderwerp DPE Next. De dierentuin is vrijwel failliet en kan alleen doorgaan na hard ingrijpen in de bedrijfsvoering. Een reorganisatie is inmiddels ingezet na kort maar hevig overleg met de vakbonden en gaat ten koste van vele banen en 'gedachte' zekerheden. Nu moet de gemeenteraad beslissen of en hoe ze wil zorgen dat de dierentuin kan overleven tot de tijd aanbreekt dat ze kunnen verhuizen naar het nieuwe onderkomen op de es. Hoe staat de SP eigenlijk in deze discussie?

Lees verder
9 november 2010

Ken uw raadslid

De Gemeenteraadssite heeft elke week een item onder de noemer ken uw raadslid. Hier worden vragen gesteld aan een raadslid om de mensen uit Emmen kennis te laten maken met een gemeenteraadslid. Deze week is aan de beurt onze fractievoorzitter Wim Moinat.
Wim

Lees verder
5 november 2010

Middeleeuwse toestanden

Tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 4 november verscheen SP-raadslid Marika Vrolijk gekleed in een jutezak. Dit om op een ludieke, maar zeer duidelijke manier aan te geven dat we door deze begroting terug gaan naar middeleeuwse toestanden, zo veel wordt er bezuinigd op kunst, cultuur, welzijn en sport! De SP heeft nog geprobeerd om door middel van moties de pijnpunten weg te nemen maar dat is helaas niet gelukt, we hebben dan ook tegen deze begroting gestemd.
jutezak
(foto: Jan Anninga)

Lees verder
3 november 2010

Kunst , cultuur en Bieb uitgekleed.

Als het college haar zin krijgt zijn we binnen afzienbare tijd de pineut.
Door bezuinigingen bij de bibliotheek zou het kunnen zijn ,dat de twee nieuwe bibliobussen zo door kunnen rijden naar de sloop of ze moeten in een stoffige garage maar wachten op betere tijden .
Bibliobus

Lees verder
1 november 2010

SP fractie houdt woord!

Tijdens de raadsvergadering over hulp aan de dierentuin heeft de SP fractie alle partijen opgeroepen om een abonnement aan te schaffen.
Zowel naar de medewerkers toe (voor ons het belangrijkste argument!) als financieel is dit de meest directe manier van steunverlening.

Lees verder
22 oktober 2010

College overleeft motie van wantrouwen door DOP en Wakker Emmen.

In een lange raadsvergadering waarin het ging om de al dan niet steunverlening aan het dierenpark Emmen door middel van een overbruggingskrediet van 1,4 miljoen euro heeft de raad zich uiteindelijk uitgesproken voor de hulpverlening.

Lees verder
21 oktober 2010

SP Emmen komt op voor het behoud van ‘onze’ dierentuin.

Graag willen de gemeenteraadsleden (Wim Moinat ,Marika Vrolijk en commissielid Harry de Jonge) een duit in het zakje doen voor het behoud van het Dierenpark Emmen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier