h

Fractie

3 november 2010

Kunst , cultuur en Bieb uitgekleed.

Als het college haar zin krijgt zijn we binnen afzienbare tijd de pineut.
Door bezuinigingen bij de bibliotheek zou het kunnen zijn ,dat de twee nieuwe bibliobussen zo door kunnen rijden naar de sloop of ze moeten in een stoffige garage maar wachten op betere tijden .
Bibliobus

Lees verder
1 november 2010

SP fractie houdt woord!

Tijdens de raadsvergadering over hulp aan de dierentuin heeft de SP fractie alle partijen opgeroepen om een abonnement aan te schaffen.
Zowel naar de medewerkers toe (voor ons het belangrijkste argument!) als financieel is dit de meest directe manier van steunverlening.

Lees verder
22 oktober 2010

College overleeft motie van wantrouwen door DOP en Wakker Emmen.

In een lange raadsvergadering waarin het ging om de al dan niet steunverlening aan het dierenpark Emmen door middel van een overbruggingskrediet van 1,4 miljoen euro heeft de raad zich uiteindelijk uitgesproken voor de hulpverlening.

Lees verder
21 oktober 2010

SP Emmen komt op voor het behoud van ‘onze’ dierentuin.

Graag willen de gemeenteraadsleden (Wim Moinat ,Marika Vrolijk en commissielid Harry de Jonge) een duit in het zakje doen voor het behoud van het Dierenpark Emmen.

Lees verder
30 september 2010

Ken uw raadslid: Marika Vrolijk

De Gemeenteraadssite heeft elke week een item onder de noemer ken uw raadslid. Hier worden vragen gesteld aan een raadslid om de mensen uit Emmen kennis te laten maken met een gemeenteraadslid. Deze week is aan de beurt ons gemeenteraadslid Marika Vrolijk.

Bent u een rasechte Emmenaar?
"Oorspronkelijk kom ik hier niet vandaan. Ik heb dertig jaar in Den Haag gewoond en daarna in Naaldwijk. Vier jaar geleden zijn we deze kant opgekomen. Eigenlijk wilden we twintig jaar terug al naar Drenthe verhuizen maar toen konden we hier geen werk vinden. Een paar jaar geleden had ik het helemaal gehad met de Randstad na een insluiping in huis en een auto-inbraak. Dat was het moment dat we hebben besloten definitief te vertrekken. We hebben nu in Roswinkel ons plekje gevonden en dat bevalt goed. Je hebt hier rust en ruimte en de mensen op straat groeten elkaar nog. Het is hier ‘wij' in plaats van ‘ik'. We hebben ook bewust voor een dorp gekozen. Ik wil niet meer anoniem zijn."

Lees verder
26 juni 2010

Bijdrage tijdens de kadernota

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni werd de kadernota besproken. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van de fractie van de SP.

Lees verder
1 april 2010

Reactie SP op het Bestuursakkoord 2010 - 2014

Een snelle informatie en formatie heeft geleid tot het al eerder voorgestelde college. Niet onze keuze, maar we begrijpen het wel. Nu snel naar het Bestuursakkoord 2010 – 2014, “Samen investeren in toekomst”.

Lees verder
2 november 2009

College neemt voorstellen SP-Emmen over

Tijdens de begrotingsvergadering van 2 november jl. heeft het college twee voorstellen van de SP Emmen met graagte overgenomen. Het gaat om voorstellen om te komen tot een sluitende ketenaanpak op het gebied van minimabeleid waarbij we als gemeente in staat zijn om alle mensen in armoede zoveel mogelijk volledig te bereiken en hen te geven waar ze recht op hebben qua bijzondere bijstand, eindejaarsuitkering, subsidies, enz. Er zijn nog teveel mensen die nog niet weten waar ze recht op hebben waardoor ze geld mislopen.

Lees verder
29 oktober 2009

Lichtvervuiling nu ook opgenomen in gemeentelijke milieuagenda.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 oktober 2009 heeft de SP een amendement ingediend om ook lichtvervuiling op te nemen in de milieuagenda. Dit amendement werd raadsbreed (dwz door alle partijen) ondersteund en dus aangenomen. Door deze toevoeging is het makkelijker om in de nabije toekomst de discussie over lichtvervuiling te gaan voeren in de raad. Lees hieronder onze bijdrage over de milieuagenda en het aangenomen amendement.

Lees verder
24 september 2009

Fractie SP-Emmen vraagt college over aangifte diefstal bomen Schansweg

In het vragenhalfuurtje, voorafgaande aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft Wim Moinat het college gevraagd om opheldering betreffende de illegale boomkap aan de Schansweg. Het kwam de fractie ter oren dat er een getuige is geweest die alles daar heeft gezien en ook heeft gezien waar de gekapte bomen zijn heengegaan als brandhout. Normaal gesproken gaat dat naar de centrale opslag, maar in dit geval is er niet alleen illegaal gekapt, maar ook is dit bezorgd op huisadressen van diverse leidinggevenden van Emco.

Lees verder

Pagina's

U bent hier