h

Wethouder Kuper neemt hoed niet af voor oppositie

10 november 2006

Wethouder Kuper neemt hoed niet af voor oppositie

De beschouwing op de begroting is doorgaans het politieke feestje van het jaar. De fuif van de gemeente Emmen was er echter één met een domper door de malaise bij het werkvoorzieningschap EMCO. Dit jaar en ook volgend jaar zijn de tekorten becijferd op miljoenen euro's. Kortom, EMCO is een uiterst explosief dossier.

CDA-Wethouder Jan Kuper (Financiën) is ambtshalve voorzitter van EMCO, waaraan ook de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn deelnemen. Die dubbele pet zorgt er geregeld voor dat Kuper in de raad van Emmen met meel in de mond spreekt over de financiële sores bij het schap.

Zo ook afgelopen maandag. De wethouder was net geïnformeerd over de narigheid die in 2007 is te verwachten.Maar hij vertelde de raadsleden slechts dat externe deskundigheid hard nodig is om de immense problemen bij EMCO te bezweren. Kuper weigerde halsstarrig aan te geven hoe diep de gemeenten voor 2007 in de amper gevulde geldbuidel moeten tasten. Een dag later stond in deze krant dat het tekort zeker zeven ton euro bedraagt. Aanzwellende geruchten willen trouwens dat die raming aan de voorzichtige kant is.

Gisteren, tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen op de begroting 2007, opende een deel van de oppositie de aanval op Kuper. VVD-fractievoorzitter Nynke Houwing: "Uw informatie was beneden alle peil en getuigt van minachting voor de gemeenteraad. Onze controlerende taak is in het geding".

Douwe Douwstra van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE): "De mededeling van wethouder Kuper is door BGE ervaren als een overval. Let wel, wij zijn niet uit op het hoofd van de wethouder. Maar de wijze waarop wij geconfronteerd zijn met de tegenvallende resultaten van EMCO kan niet."

'Ik hoop dat het een eenmalige uitglijder is geweest'

Wim Moinat van de Socialistische Partij: "Het schip dat EMCO heet is op de zandbank gelopen. De wethouder, op wiens scalp wij evenmin uit zijn, heeft de eerder uitgestoken hand van de ondernemingsraad (or) van EMCO afgeslagen. Het dagelijks bestuur van EMCO, zo hebben wij vernomen, onderzoekt nu of de OR kan worden ontbonden. Wij weten dat directeur Jaap Stapel van EMCO geprobeerd heeft de secretaris van de OR beentje te lichten.

Bovendien is het vakbondswerk binnen EMCO aan banden gelegd. Dit alles rekenen wij wethouder Kuper zwaar aan. Hij heeft begin deze week zijn informatie weinig elegant gepresenteerd. "Wij zijn van oordeel dat hier sprake is van minachting. Ik hoop dat het een eenmalige uitglijder van Kuper is geweest."

Ruim voor deze attaque had CDA-fractievoorzitter Freek Ensink zijn eigen wethouder in een herfstwarme mantel gewikkeld. Ook PvdA'er Bouke Arends had als betrouwbare coalitie-genoot weinig trek in een aanvaring met Kuper. Met die krachtige politieke steun in de rug, weigerde de wethouder vervolgens de hoed af te nemen voor de oppositie.

© Dagblad van het Noorden 10-11-2006; Gerard de Kleine

U bent hier