h

Fractienieuws december 2006

21 december 2006

Fractienieuws december 2006

Donderdag middag is er weer een raadsvergadering geweest. Uit de agende lichten we een aantal punten die voor ons belangrijk zijn geweest.

A1a: Vaststellen aanbeveling herbenoeming burgemeester

Na verslag van de vertrouwenscommissie aan de raad tijdens de besloten vergadering vooraf heeft de raad tijdens het openbare gedeelte besloten tot het advies aan de commissaris de burgemeester voor 6 jaar te herbenoemen.


B3: RA06.0176 WMO

Tijdens dit punt zijn de volgende punten vastgesteld:

  • Persoonsgebonden budget
  • Eigen bijdrage
  • Herijking WVG
  • Structurele uitvoeringskosten

Tijdens dit punt voerde Boelie Hoekstra het woord. Ook hebben wij een motie ingediend die door het college zonder stemming is overgenomen. Door de PvdA en CU is een amendement ingedien om voor alle verstrekkingen een eigen bijdrage te innen. Dit is helaas ook door het college overgenomen zonder stemming. Uiteindelijk hebben we tegen gestemd.

Bijdrage in eerste termijn.
Motie.


Onderwerpen ter bespreking

Begroting 2007 EMCO-groep

Deze discussie had tot doel om de mening van de raad te peilen alvorens het AB van de EMCO deze zou vaststellen. Tijdens dit punt voerde Wim Moinat het woord.

Bijdrage in eerste termijn.

U bent hier