h
21 mei 2003

Mans en Dokter weigeren raadszetel terug te geven aan de SP

Tijdens de bijzondere ledenvergadering op 16 mei, waarbij de pers aanwezig was, heeft het bestuur verantwoording afgelegd over zijn mislukte pogingen de heren Mans en Dokter binnen de gelederen te houden. Na een uiteenzetting van de voorzitter over de gebeurtenissen hebben deze raadsleden hun overstap naar BGE kunnen verklaren.

Lees verder
5 mei 2003

Herdenken omdat het moet

Het vieren van onze bevrijding en het herdenken van de slachtoffers die de oorlog 1940-1945 gemaakt heeft, zijn jaarlijks terugkerende gebeurtenissen die nodig zijn om ons besef, dat oorlog allerminst het middel is om geschillen tussen naties te beslechten, wakker te houden.

Lees verder
2 mei 2003

Overhandiging van de oorkonde

De familie Saarloos was blij verrast, dat zij op de dag van de arbeid tot middelpunt gemaakt werden. De oorkonde werd druk bestudeerd om daarna een poging op het internet te ondernemen naar de hiermee officieel geopende website www.gpsaarloos.tomaatnet.nl

Lees verder
1 mei 2003

Hommage aan levend monument van de strijd voor het socialisme

Ter gelegenheid van de dag van de arbeid zal de SP-afdeling Emmen dit jaar (2003) op heel bijzondere wijze hulde brengen aan een van de meest fervente verdedigers van het socialisme in onze gemeente, politiek tekenaar Gerrit Saarloos.

Lees verder
21 maart 2003

Algemene Beschouwing 2003

Als Socialistische Partij laten wij ons in ons denken en doen leiden door een aantal centrale begrippen: de menselijke waardigheid,de gelijkwaardigheid en de solidariteit tussen mensen. Wij proberen daar ook in de plaatselijke politiek vorm en inhoud aan te geven.

Lees verder
29 januari 2003

Loeksham, Loeksham, wat moet je er mee. Raadsels blijven!

De zaak Loeksham, ja alweer. Het houdt maar niet op met de bestuurlijke onbenulligheid? , Willekeur? , Misbruik van positie?, of toch nog iets anders. Wat is toch het mysterie achter het "Raadsel van Loeksham", achter deze nu wel onverkwikkelijke zaak. Het kan toch niet simpelweg de familierelatie Evenhuis / Wilting zijn. Volle neven (jazeker gemeente voorlichter, dat is 3de graad) die elkaar een voordeeltje gunden via een dubieuze grondtransactie, dat had toch allang geschiedenis moeten zijn.

Lees verder
31 oktober 2002

Actie tegen magneetzweeftrein

De SP-afdeling Emmen zal begin november grootscheeps actie gaan voeren tegen de komst van de zweeftrein. Leden van deze afdeling zullen bij diverse bus- en treinstations en andere belangrijke punten in de regio actiekranten uitdelen waarin alle bezwaren tegen dit geldverslindend prestige-object van de regering uiteengezet worden.

Lees verder
9 september 2002

FNV start acties voor behoud van gesusidieerd werk

Op maandag 9 september 2002 werd in Groningen het startsein gegeven van de door de FNV bonden georganiseerde actie voor behoud van gesubsidieerde banen, de zogenaamde Melkertbanen. Ook vanuit Emmen vertrokken veel mensen naar Groningen om daar met hun aanwezigheid te demonstreren voor behoud van deze banen en zo hun onvrede met de plannen van het kabinet kenbaar te maken.

Lees verder
28 augustus 2002

Dorps - en buurthuizen moeten verdwijnen?

Onze CDA cultuurwethouder, u weet wel, die wethouder die cultuur met een grote "C" schrijft, juist ja, Klaver. Ja die wethouder krijgt toch zijn zin als de gemeenteraad geen spaak in het wiel steekt.

Lees verder
28 augustus 2002

BVO Emmen, de tijd dringt of toch niet?

Hoe had onze burgervader Cees Bijl het ook alweer geregeld voor de BVO Emmen. In de pauze van de raadsvergadering snel even zorgen dat een aantal neuzen dezelfde kant op gingen staan. Even de fractie van PvdA en de fractie van CDA bewerken en ja hoor, het werkte. De beide fracties lieten zich daar door Cees Bijl instrueren. Zijn eigen PvdA diende een nieuw voorstel in en geheid de fractie met het motto "De stekker er uit" steunde met voldoende stemmen het voorstel.

Lees verder

Pagina's