h

Hommage aan levend monument van de strijd voor het socialisme

1 mei 2003

Hommage aan levend monument van de strijd voor het socialisme

Ter gelegenheid van de dag van de arbeid zal de SP-afdeling Emmen dit jaar (2003) op heel bijzondere wijze hulde brengen aan een van de meest fervente verdedigers van het socialisme in onze gemeente, politiek tekenaar Gerrit Saarloos.

Gerrit SaarloosDe internationale dag van de arbeid, 1 mei, heeft in Nederland veel aan betekenis ingeboet. De SP probeert de aandacht hiervoor levend te houden door als jaarlijks terugkerend evenement een stukje geschiedenis omtrent het socialisme in de schijnwerpers te zetten, bij een socialistisch monument stil te staan, een straat, van naam gewijd aan een eerbiedwaardig voorvechter van het socialisme, in de bloemetjes te zetten of anderszins.

Oorspronkelijk is de dag van de arbeid begonnen als dag van de strijd om de 8-urige werkdag en om de internationale solidariteit in de arbeidersbeweging te benadrukken. Het is een feest om de behaalde resultaten te vieren en de nog te bereiken doelen naar voren te halen. Nu moeten we er vooral voor waken dat de verworvenheden niet weer verloren gaan en daarom vindt de SP het belangrijk deze dag niet door onze andere nationale feestdagen onder te laten sneeuwen.

Dit jaar heeft de SP-afdeling Emmen zelf een digitaal monument opgericht in de vorm van een website met de tekeningen van onze stadsgenoot Gerrit Saarloos die vaak in het teken staan van verdrukking van minderheidsgroeperingen of ook dikwijls overheidsuitgaven ten koste van de belastingbetaler aan de kaak stellen.

Als blijk van waardering voor al het werk dat deze SP-er van het eerste uur met zoveel inzet voor onze afdeling heeft verricht bieden wij hem bij verrassing op 1 mei een oorkonde aan waarin het adres www.gpsaarloos.tomaatnet.nl aan hem bekend gemaakt wordt.

Vanaf 1 mei 2003 is de website te bezoeken van waar ook maar ter wereld. Homepage is hommage!

U bent hier